Anne Rongas käyttää Delfoi-menetelmää systeemisten kokonaisuuksien tutkimiseen

Otavian kehityspäällikkö ja ideatarhuri Anne Rongas tutustui Delfoi-menetelmään jo kaksi vuosikymmentä sitten. eDelphi-ohjelmaa hän käytti ensimmäistä kertaa vuonna 2015. Tällä hetkellä hän tutkiii Delfoi-pajassa nettikoulutuksen pedagogisen johtamisen näkymiä seuraavan 20 vuoden aikana. 

Delfoi-menetelmä sopii systeemisten kokonaisuuksien tutkimiseen 

Nettikoulutus ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus, ja siksi siitä on vaikea saada otetta. Rongas puhuu systeemisestä ajattelusta ja systeemisistä kokonaisuuksista, joiden tarkasteluun Delfoi-menetelmä hänen mukaansa sopii erityisen hyvin. 

– Delfoi-menetelmä antaa monta perusteltua näkökulmaa näköpiirissä oleviin kehityskulkuihin. Näin rakentuva tulevaisuusmaisema antaa pedagogille hyvän perspektiivin valinnoilleen, Rongas toteaa. 

Rongas muistuttaa, että tulevaisuuden ennakointi sisältää aina myös epävarmuustekijöitä.

– Elämme oppilaitoksissa monen murroksen vaihetta, Rongas kertoo.  –   Tämän päivän valinnoilla luodaan tulevaisuutta. Tulevaisuus ei tapahdu vääjäämättä, vaan me ihmiset eri tavoin muokkaamme polkua tästä tulevaan. 

Rongas ei pyri Delfoi-tutkimuksellaan vain kuvaamaan oppilaitosten mahdollisia tulevaisuuksia vaan myös vaikuttamaan siihen, minkälaista tulevaisuutta oppilaitoksiin luodaan.  

– Tutkimusongelmani kannalta historian, nykyhetken, kokemusten, asenteiden tai toiveiden analysointi ja kuvaaminen eivät riitä. Delfoi kurkottaa tulevaisuuteen. Juuri sitä kaipaamme monen liikkuvan elementin keskellä, hän toteaa.

eDelphi tekee Delfoi-menetelmän käyttämistä helppoa 

Delfoi-menetelmään Rongas tutustui ensimmäistä kertaa 21 vuotta sitten tulevaisuudentutkimuksen perusopinnoissa. Hän käytti menetelmää vuosina 2015 ja 2019 rehtoreiden ja opettajien henkilöstökoulutuksissa ennakointityöskentelyn toteuttamiseen. Omat tutkimuksensa Rongas on toteuttanut Delfoi-pajoissa käytettävän eDelphi-työkalun avulla. 

– Delfoi-menetelmässä kootaan anonyymi asiantuntijapaneeli, joka modernissa toteutuksessa verkkopohjaisen eDelphi-työkalun avulla antaa omat näkemyksensä esimerkiksi tulevaisuusskenaarioihin, hän kuvailee. 

Pajoissa Ronkaan on yllättänyt iloisesti se, miten suosituksi eDelphi-työkalu on vuosien aikana tullut.

– eDelphi työkaluna vetää hyvin ja olinkin iloisesti yllättynyt, että sitä käytetään ahkerasti myös Suomen rajojen ulkopuolella. 

Delfoi- koulutus täytti odotukset

Rongas kertoo odottaneensa Delfoi-koulutukselta niin tukea ja inspiraatiota oman paneelin työstämiseen kuin hyvää keskustelua ja teoreettista tietoutta. 

– Odotukset täyttyivät ihan täysin, hän kertoo. –  Delfoi-menetelmä on nyt hyvin ajankohtainen, ja meneillään on mielenkiintoisia tutkimuksia niin opinnäytteinä kuin työelämän ja hankekehittämisen puolella.

Korona-aikana Delfoi-koulutuksen lähitapaamiset on jouduttu toteuttamaan vain verkossa. Pajojen tunnelma ja keskustelut eivät ole kuitenkaan kadonneet mihinkään. Pääpaino on edelleen menossa olevilla töillä, niiden esittelyllä ja ohjauksella. 

– Toisten koulutukseen osallistuvien töiden käsittelyssä oppii paljon, vaikka aihe olisikin kaukana omasta aiheesta. Erityisesti tietenkin omaa tutkimusta vie eteenpäin saman aihepiirin osallistujien esittelyt ja heidän kommenttinsa, Rongas kertoo. 

Delfoi taipuu moneen

Delfoi- menetelmä soveltuu Ronkaan mukaan monelle alalle. 

– Menetelmässä on useita toteutusvaihtoehtoja, mikä myös antaa tilaa eri tyyppisille tutkimuksille, joissa tulevaisuuden ennakointi ja muutosten johtaminen ovat keskeisiä. 

Ronkaan mukaan Delfoi sopii hyvin myös yhdessä oppimisen työkaluksi työyhteisöissä. 

– Delfoin avulla edessä olevia muutoksia voidaan työstää yhdessä ja käydä esimerkiksi arvokeskustelua. 

Otavian Delfoi-koulutusta Rongas suosittelee ihan kaikille menetelmästä kiinnostuneille. 

– Koulutus on edullinen, joten se sopii myös järjestö- ja kansalaistoiminnan ihmisille. Opinnäytteen tekijät saavat Delfoi-pajasta todella hyvää lisätukea, hän toteaa. 

Takaisin arkistoon