Hankkeet

Hanketoiminta Otaviassa

Liikelaitos Otavia toimii hankkeissa paikallisena, valtakunnallisena sekä kansainvälisenä koulutuksen kehittäjänä. Otavian hankkeet kytkeytyvät erityisesti perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön verkostomaiseen kehittämiseen yhteistyössä muiden koulutusalan kehittäjien kanssa. 

Otaviassa hanketoiminnasta vastaa Suunta-tiimi. Hanketoiminnalla haemme uusia innovatiivisia tapoja kehittää koulutusta, täydennämme olemassa olevaa koulutuskenttää ja tarjoamme eri kouluasteiden toimijoille ajantasaista täydennys- ja lisäkoulutusta. Tutkiminen, uuden kokeileminen ja testaaminen on Otavian keskeinen tehtävä ja innostuksen lähde.

Otavian hallinnoimia hankkeita ovat esimerkiksi maahanmuuttajia työelämään Etelä-Savossa opastava KATE-hanke, opettajien prosessinaikaista arviointia kehittävä Arviointiklubi ja aikuisten viestintätaitoja parantamaan pyrkivä hanke “Osaan! – Avaimia aikuisten perustaitoihin”.