Hyvinvointipalvelut opiskelun tukena (HOT-hanke)

Hankkeen logot: Nettilukio, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Euroopan Unioni, Euroopan sosiaalirahasto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Otavia

HOT – Hyvinvointipalvelut opiskelun tukena on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke (rahoituksesta vastaa Etelä-Savon ely-keskus). Hankkeessa rakennetaan opiskelijoiden hyvinvointia edistävä ja ylläpitävä palvelukokonaisuus. Hankkeen toteutuksesta vastaa Otavian Nettilukio.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa moniammatillisen hanketiimin voimin opiskelijoille saavutettava ja helppokäyttöinen Opinvoimala-verkkosivusto. Opinvoimala edistää ja ylläpitää opiskelukykyä ja -hyvinvointia sekä auttaa mahdollisten oppimisen esteiden varhaisessa tunnistamisessa ja niihin puuttumisessa.

Avainsanat: hyvinvointi, opiskelukyky, opiskeluhyvinvointi, opiskelun tuki, tuen tarpeet, lukio, perusopetus, jaksaminen, opiskelutaidot

Hankekausi: 1.3.2021-31.8.2023
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Ely-keskus

Hyvinvoinnin tukena: Opinvoimala. Lainaus: Koulutus vahvistaa opiskelijan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä antaa valmiuksia niiden ylläpitämiselle elämän eri vaiheissa Lainaus päättyy. Kaaviokuva, jossa keskellä Opiskeluhyvinvointi. Tästä lähtee viisi palloa: ensimmäinen pallo Psyykkinen esim. itsetuntemus ja tunnetaidot. Toinen pallo fyysinen esim. lepo ja uni sekä aktiivisuus. Kolmas pallo Affektiivinen esim. arvot ja asenteet sekä merkitykset ja tarkoitus. Neljäs pallo tiedollinen esim.  ajattelu- ja opiskelutaidot ja tiedonhankinta ja käyttö. Viides pallo sosiaalinen esim. vuorovaikutus ja ihmissuhteet. Näin rakentuvat hyvinvointipalvelut opiskelun tukena.
Hankkeessa kehitetään kokonaisvaltaista opiskeluhyvinvointia ja opiskelukykyä tukea Opinvoimala palvelukokonaisuus ja verkkosivusto. Näin saamme varmistettua hyvinvointipalvelut opiskelun tukena laajemmalle kohderyhmälle hankekauden aikana ja sen jälkeen.

Moniammatillinen ohjausryhmä hankkeen tukena

Hankkeen edistämiseen ja seurantaan osallistuu Otavian hankeväen lisäksi moniammatillinen ohjausryhmän, johon kuuluu niin tulevaisuuden tutkimuksen, ohjauksen, psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kuin perusopetuksen ja lukiokoulutuksenkin asiantuntijoita.

Ohjausryhmä seuraa hankkeen edistymistä, arvioi tavoitteiden saavuttamista ja osallistuu hankkeen toiminnan suunnitteluun ja ideointiin yhdessä hankehenkilöstön kanssa. Ohjausryhmään kuuluu asiantuntijäsenten lisäksi rahoittajan edustaja (Pia Pirskanen, ely-keskus).

Löydät lisätietoja hankkeen ohjausryhmästä hankkeen kotisivuilta.

Hyvinvointipalvelut opiskelun tukena -rakennuspalikat eli hankkeen tavoitteet

Hanke rakentuu neljästä toisiaan täydentävästä ja osin limittäisestä työpaketista:

  1. työpaketti: Digitaalinen oppimis- ja hyvinvointiympäristö Opinvoimala
  2. työpaketti: Saavutettavat, monipuoliset materaalit ja sisällöt
  3. työpaketti: Hyvinvoinnin moniammatillinen ohjaus, tuki ja polutus
  4. työpaketti: Yhteistyöverkosto

Tavoitteita edistetään koko hankekauden ajan. Esimerkiksi Opinvoimalan käytännön toteutukseksi rakennettavaa verkkosivustoa työstetään iteratiivisesti ulkopuolisen kehittäjätiimin kanssa. Näin sivustosta saadaan käyttäjäystävällinen, selkeä ja saavutettava – sekä ennen kaikkea tietoturvallinen!

Yhteyshenkilöt

Hankepäällikkö:
Jani Loikkanen
jani.loikkanen@otavia.fi

Hanketyöntekijät:
Terhi Linnansaari-Rajalin
Aki Luostarinen

Löydät hanketyöntekijöiden tarkat yhteistiedot yhteystietosivulta. Voit ottaa meihin yhteyttä myös hankkeen kotisivuilta

Vastaa