Jälkiä arjessa – kestävyyskasvatus aikuisten perusopetuksen toimintakulttuuriin

Jälkiä arjessa on OPH-rahoitteinen kestävyyskasvatuksen hanke, joka toteutetaan 09/2022 – 05/2024 Otavian omana hankkeena aikuisten perusopetuksen opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa.

Jälkiä arjessa -hanke arkistaa kestävän tulevaisuuden teemojen ja kestävyyskasvatuksen käsittelyä niin opiskelijoiden, henkilöstön kuin sidosryhmien keskuudessa. Tavoitteena on ilmastoahdistuksen vähentäminen, yhteisöllinen ideointi ja työskentely sekä motivointi jakannustaminen omassa arjessa. Näin lisätään osallistavan ilmastokansalaisuuden kokemuksia sekä yhteisöllistä ja yhteiskunnallista vaikuttamistoimintaa kunkin omista lähtökohdista käsin. Kehittämistyö kiinnittyy opetussuunnitelman yleisen osan tavoitteisiin. Hankkeen avulla kestävyyskasvatus viedään laajasti oppiaineisiin ja koko kouluyhteisön toimintaan. Teknisillä kokeiluilla sekä päästävähennyslaskennalla konkretisoidaan hiilineutraaliutta tukevia valintoja ja toimintatapoja.

Hanke toteutetaan kahden toimenpidekokonaisuuden avulla.

TP1 Ketu arkiseksi: 

 • Kestävä tulevaisuus -kyselyn tulosten soveltaminen: arjen tekoja opinnoissa ja kotitaloudessa.
 • Opiskelijoiden ja henkilöstön arkiset ekoteot haastekilpailujen, tarinankerronnan ja taide/ilmaisupainotteisten tempausten avulla.
 • Vihreän siirtymän vaikutukset elämäntavassamme (ekokylät, kiertotalous, uusi teknologia, tiede).
 • Kummiyritystoiminta lähiseudun yrityksiin, jotka ovat sitoutuneet kestävän kehityksen tavoitteisiin.
 • Kolmannen sektorin yhteydet (virtuaali)vierailujen, kampanjoiden ja tapahtumien avulla.
 • Ketu-ajattelun pilotointi kattavasti oppiaineissa.
 • Erätauko-dialogimenetelmä yhteisöllisen voimaantumisen keinona.
 • Maahanmuuttajataustaisten aikuisten ja nuorten luontosuhteen vahvistaminen.

TP2 Hiili numeroiksi: 

 • Toteutetaan hankkeen alusta alkava päästövähennyslaskenta, joka tuottaa arvion organisaation hiilijalanjäljestä. Laskennalla karttuu ketu-toiminnan vaikuttavuusarviointia.
 • Laskenta tukee kehittämiskohteiden priorisointia ja aikataulutusta.
 • Päästövähennyslaskennassa otetaan mallia AMK-toteutuksista sekä hyödynnetään SYKLI:n kansanopisto-hankkeen Tienviitat vihreään siirtymään toimintaa ja tuloksia.
 • Päästövähennyslaskenta integroidaan Otavian aiempaan kestävän tulevaisuuden toimintaan
 • OKKA-säätiön sertifikaatti ja ekososiaalisen sivistyksen indikaattorit
 • Laskennan tuottamaa dataa tehdään näkyväksi, seurataan ja sovelletaan osana opetusta uudentyyppisinä harjoituksina ja ketu-ajattelun arkistamisena TP1 tueksi, kuten opiskelu- ja työmatkojen toteutustapa ja henkilökohtainen tietotekniikka.

Hankkeen blogi: https://jalkiaarjessa.wordpress.com/

Lisätietoja
Lauri Ylä-Jussila
lauri.yla-jussila(at)otavia.fi
044 794 3554

Otavan Opisto logo