Ketukopteri

Tutustu hankkeeseen: https://ketukopteri.wordpress.com

Hankkeen toteutusaika

9.2.2022–31.7.2023

Hankkeen kuvaus

Ketukopteri kuljettaa lukiolaisia ja henkilökuntaa kohti kestävää tulevaisuutta. LOPS2021 yleisen osan toteuttamista tarkastellaan ekososiaalisen sivistyksen suunnasta. Toiminnallisin ja osallisuutta luovin keinoin tartutaan viheliäisten ongelmien maailmaan, joka kaipaa viisaita, toimeliaita ja toinen toisiaan kannattelevia ihmisiä. Tavoitteena siirtyä ympäristöahdistuksen ruokkimisesta ongelmanratkaisukeinojen etsimiseen ja uutta elämäntapaa tukevan tulevaisuuden rakentamiseen.

Ketukopteri on Opetushallituksen rahoittama Lukiokoulutuksen Laatu- ja saavutettavuusohjelman edistämiseen kuuluva hanke, jossa keskeisinä teemoina ovat tulevaisuusnäkökulmien vahvistaminen ja ennakointitiedon hyödyntäminen lukion ohjaustyössä. Lisäksi Ketukopteri kehittää kokeillen ja verkostojen kanssa hyviä keinoja korkeakoulu- ja työelämäyhteistyöhön sekä kansainvälisyyteen liittyvän ohjauksen toteuttamiseen.

Hankkeen toteuttajat

Hanke toteutetaan Nettilukion ja Otavan Opiston Aikuislukion yhteistyönä. Aktiivisen toiminnan kaudella lukuvuonna 22-23 toimintoja avataan mahdollisimman paljon aiheesta kiinnostuneille lukiotoimijoille ja sidosryhmille.

Otavian yhteyshenkilöt

Rahoittaja

Opetushallitus