MARTA-hanke

Tutustu hankkeeseen: https://www.edusuunta.fi/marta

Hankkeen tavoitteet ja toiminta

MARTA – Maahanmuuttajien ja romanien työllistymisen ja ammatillisten opintojen edellyttämän osaamisen tukeminen on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Otavian toteuttama hanke. Hanke on rahoitettu OKM:n jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen erityisavustuksen kokonaisuudesta.

Hankkeen tavoitteet ja osallistujat

Hankkeen osallistujina ovat Etelä-Savon alueella asuva romaniväestö ja maahanmuuttajataustaiset opiskelijat. Hankkeessa rakennetaan ammatilliseen koulutukseen suuntaavia ja työllisyyttä edistäviä kursseja tai koulutuskokonaisuuksia koulutuksellisesti ja työmarkkinoiden näkökulmasta aliedustetuille ryhmille: maahanmuuttajille ja romaneille. Kurssit täydentävät perusopetuksen jälkeen tarvittavaa ammatillista kielitaitoa ja valmentavat ammatillisiin opintoihin. Tavoitteena on tukea työllistymistä, jatko-opintovalmiuksia, ammatillista osaamista ja yrittäjyyttä.

Hanke toiminta jakautuu kahteen pääkokonaisuuteen:

Romaniväestön koulutukset

  • Kädentaitoja vahvistava koulutuskokonaisuus
  • Yrittäjyyttä ja digitaalista osaamista vahvistavat kokonaisuudet
  • Jatko-opintojen opintovalmiuksia vahvistavat kokonaisuudet

Maahanmuuttajataustaisten koulutukset

  • Digitaalista osaamista vahvistavat kokonaisuudet
  • Ammatillisiin opintoihin tutustuminen
  • Jatko-opintojen opintovalmiuksia vahvistavat kokonaisuudet

Hankkeen toteutuksesta liikelaitos Otaviassa vastaavat vapaan sivistystyön tiimi (Otavan Opiston kansanopisto) sekä maahanmuuttajataustaisten aikuisten perusopetuksesta vastaava seutukampustiimi.

Lisätietoja

Aki Luostarinen
Hankekoordinaattori
050 311 7255 tai 040 5444 049
aki.luostarinen@otavia.fi
LinkedIn | Facebook

Romanien koulutukset:

Harriet Friman
Koulutussuunnittelija, MARTA-hanke
044 794 5323
harriet.friman@otavanopisto.fi

Minna Vähämäki
Vapaan sivistystyön tiiminvetäjä
minna.vahamaki@otavanopisto.fi

Maahanmuuttajataustaisten koulutukset:

Vesa Partanen
Matemaattisten aineiden opettaja
vesa.partanen@otavanopisto.fi

Ulla Pakkanen
suomen kielen ja kirjallisuuden opettaja
ulla.pakkanen@otavanopisto.fi

Natalia Papunen
Suomi toisena kielenä -opettaja
natalia.papunen@otavanopisto.fi

Ville Mäkelä
Kampuksen maahanmuuttajakoulutusten tiiminvetäjä
ville.makela@otavanopisto.fi