OIDO – Opiskelijan itseohjautuvuuden tukeminen digitaalisissa oppimisympäristöissä

Hankkeen toteutusaika

1.10.2020–31.7.2022

Hankkeen kuvaus

OIDO – Opiskelijan itseohjautuvuuden tukeminen digitaalisissa oppimisympäristöissä -hankkeessa keskitytään opiskelijan itseohjautuvuutta tukevien ratkaisujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Itseohjautuvuuden kehittyessä opiskelija saa oman oppimisensa hallinnan kokemuksia, mikä lisää hänen motivaatiotaan ja sitoutumistaan opintoihinsa sekä parantaa hänen kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Samalla annetaan verkko-opintojen ohjaajille lisää työkaluja opiskelijan ohjaamiseen. Lisäksi tutkitaan, millaisia olemassa olevia kolmannen osapuolen sovelluksia olisi tarjolla itseohjautuvuuden tukemiseen sekä selvitetään alustavasti oppimisanalytiikan mahdollisuuksia oppimisen tukena.

Hankkeen aikana syntyy moniammatillisessa yhteistyössä suunniteltuja ja toteutettuja konkreettisia työkaluja ja visualisointeja opiskelijoiden, opettajien ja ohjaajien avuksi.

Tavoite 1
Suunnitellaan ja toteutetaan avoimen lähdekoodin digitaaliseen Muikku-oppimisympäristöön työkalu ja näkymä, joiden avulla opiskelija voi suunnitella, aikatauluttaa ja seurata opintojensa edistymistä.

Tavoite 2
Suunnitellaan ja toteutetaan avoimen lähdekoodin digitaaliseen Muikku-oppimisympäristöön opiskeludatan visualisointeihin perustuvia näkymiä, joiden avulla opettajat ja ohjaajat pystyvät seuraamaan opiskelijoidensa opintojen etenemistä opiskelijakohtaisesti. Otetaan automatiikka avuksi tuentarpeen tunnistamiseen.

Tavoite 3
Kartoitetaan sovelluksia ja palveluja, joiden tavoitteena on helpottaa oppilaitosten arkea ja antaa uudenlaisia työkaluja esimerkiksi viestintään, ohjaukseen, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä tiedolla johtamiseen. Pilotoidaan lupaavimpia pienissä pilottiryhmissä.

Lisäksi suunnitellaan ja mallinnetaan oppimisesta syntyvän datan käyttöönottoa analytiikan ja tiedolla johtamisen aineistona. Selvitetään käytännön tasolla datan hallintaan, lakeihin ja eettisiin perusteisiin liittyviä näkökulmia. Suunnitelma- ja selvitystyön pohjana hyödynnetään oppimisanalytiikan jaoston laatimia hyviä käytäntöjä.

Yhteyshenkilö

Hankekoordinaattori:
Nina Kurki
nina.kurki@otavia.fi
044 794 5709

Rahoittaja

Opetushallitus