Oppimisen osaaja! Opiskelukyky, yksilölliset tarpeet ja osallisuus lukio-opinnoissa 

Oppimisen osaaja on Opetushallituksen rahoittama lukiokoulutuksen innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämishanke, jonka koordinoinnista vastaa liikelaitos Otavian Nettilukio. Toteutuksessa ovat mukana Mikkelin lukio ja Pieksämäen lukio.

Hankkeessa kehitetään lukiokoulutukseen ratkaisuita, joilla tuetaan opiskelijan opiskelutaitojen kehittymistä sekä tuetaan laaja-alaisesti opiskelukykyä opintojen aikana. Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet on jaettu neljään päätehtävään:

1. Opiskelukykyä kehittävät materiaalit, menetelmät ja opetuksen organisoituminen
2. Erityispedagogiikasta kaikkien pedagogiikkaa: pedagogiset ja ohjaukselliset ratkaisut
3. Kohtaamiset, osallisuus ja vuorovaikutteisuus lukio-opinnoissa
4. Arviointi opiskelukykyä tukemassa ja opiskelutaitoja vahvistamassa

Tutustu hankkeeseen: https://www.edusuunta.fi/oppimisenosaaja