Arviointiklubi

Arviointiklubi – Kohti oppimista edistävää ja laadukasta prosessinaikaista arviointia

Tutustu hankkeeseen: https://www.edusuunta.fi/arviointiklubi

Hankkeen toteutusaika

1.5.2018–31.12.2019

Hankkeen kuvaus

Arviointiklubi-hankkeeseen osallistuu pääasiallisesti kouluja ja opettajia Mikkelin, Tampereen, Hämeenlinnan ja Helsingin seutualueilta, mutta hankkeen tuotokset ja koulutuskokonaisuuksien päätöstilaisuudet jaetaan avoimesti kaikille. Viiden opintopisteen koulutuskokonaisuus sisältää alueelliset lähitapaamiset, webinaareja, itsenäistä opiskelua ja kokoavat päätöstilaisuudet ja koulutus rakentuu seuraavista osakokonaisuuksista:

  1. Arviointiosaaminen ja opettajan kehitysprosessi (1 op)
  2. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja prosessinarviointi (2 op)
  3. Tieto- ja viestintäteknologia arvioinnin tukena (1 op)
  4. Arviointikokeilu koululla, reflektointi ja raportointi (1 op)

Tavoitteet

Arviointiklubin tavoitteena on tutustua ajankohtaiseen tietoon prosessinaikaisesta arvioinnista ja haastaa ja innostaa koulutusosallistujia kehittämään yhdessä tavoiteltavaa arviointikulttuuria kehittäviä koulukohtaisia arvioinnin kokeiluja. Näiden kokeiluiden kokemuksia jaetaan koulutettavien kesken ja niistä kehitetään yhdessä syklisesti jaettavia toimintamalleja. Hanke haastaa osallistujaopettajat ja koulut parhaalla mahdollisella tavalla oppimista edistävän ja laadukkaan prosessinarvioinnin ratkaisuiden äärelle!

Hankkeen päätoteuttaja

Otavia, Suunta-tiimi

Osatoteuttajat/yhteistyötahot

Hanke toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskuksen kanssa. TRIM vastaa erityisesti koulukohtaisista alku- ja loppuarvioinneista ja näiden tulosten analysoinnista sekä tieto- ja viestinäteknologia arvioinnin tukena -osakokonaisuudesta. TRIM-yhteyshenkilönä toimii Antti Syvänen.

Otavian yhteyshenkilö

Aki Luostarinen
Hankekoordinaattori ja -kouluttaja
050 311 7255 tai 040 5444 049
aki.luostarinen(at)otavia.fi

Rahoittaja

Opetushallitus, opetustoimen henkilöstökoulutus

Kuvassa on hankkeessa mukana olevien toimijoiden logot ja "Opetushallitus rahoittaa hanketta"-logo.