Digillä duuniin!

Digillä duuniin! – Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa

Hankkeen toteutusaika

1.6.2017–31.5.2020

Hankkeen kiteytys

Syrjäseudulla asuvat nuoret ovat kaukana oppilaitoksista, työpaikoista ja palveluista. He tarvitsevat uudenlaista tukea koulutuksen ja työpaikan saamiseen omassa elinympäristössään. Digillä duuniin! -hanke kehittää nuorten työllisyyttä tukevia palveluita Etelä-Savon syrjäseuduilla digitaalisuutta ja pelillisyyttä sekä ryhmätoimintaa hyödyntäen.

Tavoitteet

Hanke tarjoaa nuorille monipuolista ryhmätoimintaa sekä työelämä- ja yrittäjyysvalmennusta. Hankkeessa toteutetaan verkossa toimivan nuorten työpajan pilotti ja kehitetään työelämäpalveluita pelipedagogiikan avulla. Hankkeen toimenpiteet tukevat nuorten pääsyä työllisyyttä tukeviin palveluihin, jotka edistävät työelämävalmiuksien kehittymistä ja siirtymistä työelämään.

Hankkeessa järjestetään myös nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille koulutusta ja tukea. Koulutukset tukevat ammattilaisten valmiuksia ja osaamista tarjota ja kehittää nuorten työllisyyttä tukevia palveluita digitaalisuutta ja pelillisyyttä hyödyntäen. Lisäksi hankkeessa järjestetään kehittämispäiviä, jotka auttavat ylläpitämään osaamista, vaihtamaan kokemuksia ja luomaan uusia työtapoja ja menetelmiä vertaistuen keinoin.

Hankkeen päätoteuttaja

XAMK – Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Lue lisää hankkeesta XAMKin sivuilta: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/digilla-duuniin/

Osatoteuttaja

Otavan Opisto

Otavan Opiston yhteyshenkilö

Heikki Koponen
heikki.koponen(at)otavia.fi
puh. 044 794 5307

Rahoittaja

ESR – 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus