Hyvinvointia, kielitaitoa ja osaamista Euroopasta Otaviaan

Hankkeen toteutusaika

1.6.2020 –31.5.2023

Hankkeen kiteytys

Hankkeella on kolme kärkeä: vieraiden kielten opettaminen ja oppiminen, terveys ja hyvinvointi ja uudet innovatiiviset opetusmenetelmät ja kurssien kehitystyö. Otaviasta on lähdössä hankkeeseen moniammatillinen joukko aikuisopetuksen ja -koulutuksen ammattilaisia.

Hankkeen tavoitteet

Eurooppalaisella yhteistyöllä tavoitellaan laadullista kehittymistä, osaamisen vahvistamista ja kansainvälistymistä. Hankkeella tavoitellaan kielitaidon vahvistamista, joka on avain kansainväliseen ymmärtämiseen, sekä opetuksen ja ohjauksen uudistavaa, opiskelijalähtöistä kehittämistä. Hankkeella on tarkoitus myös edistää hyvinvointia.

Tähtäimessä on kehittää kokemusten pohjalta omaa osaamistamme vastaamaan entistä paremmin opiskelijoiden tarpeisiin ja muuttuvan maailman haasteisiin.

Hankkeen päätoteuttaja

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

Otavan Opiston yhteyshenkilöt

Rahoittaja

Erasmus+ -ohjelma, Euroopan komissio

Linkit

Otavian reissuvihko (WordPress-blogi)
Hyvinvointia, kielitaitoa ja osaamista Euroopasta Otaviaan (Euroopan komissio)