KOPA Koulutus palveluna -verkostoprojekti

Koulutus palveluna -verkostoprojekti on osa Maakuntaliiton kehittämisprojektia. Kokonaisuus toteutetaan Etelä-Savon alueella yhteistyössä mm. Mikkelin kaupungin, liikelaitos Otavian, Pieksämäen kaupungin, ESEDUn ja Mikkelin kansalaisopiston kanssa.

Kädellisellä kärkiä kohti koulutusta palveluna

Mikkelin KOPA-verkostoprojektin osatoteutukseen valikoitui kädellinen eli viisi keskeistä kärkeä. Nämä liittyvät mm. opiskeluhyvinvointiin, koulutuksen saavutettavuuteen ja koulutuskustannusten järkevöittämiseen. Kärjet kohdistuvat niin yleissivistävän, ammatillisen kuin vapaan sivistystyön kehittämiseen Etelä-Savon alueella.

koulutus palveluna kuvassa iPad, lahjapaketteja ja tarvikkeita

1. Ketään ei jätetä – ammatillinen koulutus palveluna Etelä-Savossa

Ensimmäisen kärjen toteutuksesta vastaa ESEDU. Verkostoprojektissa tarkoitus on opinnollistaa laajasti ammatillista toisen asteen koulutusta maakunnan yrityksiin ja lisätä yhteistyössä työelämän kanssa työpaikoilla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä. Samoin osaamisen kehittäminen verkoissa otetaan laajasti käyttöön.

2. Nettiperuskoulu – sulautuva oppiminen ja kokonaishyvinvointi perusopetuksessa

Otavian Nettiperuskoulu vastaa toisen kärjen toteutuksesta. Tavoitteena on paikkariippumaton, hyvinvointia tukeva, kestävä ja intuitiivinen opiskelumalli erityisesti niille oppilaille, joilla osallistumis- ja toimintamahdollisuudet koulutukseen ovat heikentyneet tai puuttuvat kokonaan.

3. Aikuisten perusopetuksen väylä ammatillisiin opintoihin

Tavoitteena on pilotoida aikuisten perusopetukseen liitettyjä sosiaali- ja terveysalan opintoihin valmistavat opinnot. Kokeilu mallintaa myös muihin ammatillisessa koulutuksessa suoritettavia tutkintoja. Perusopetuksen aikana opiskelijalle tehdään ammatilliselle alalle soveltuvuuden arviointi sekä hänelle annetaan mahdollisuus osallistua sosiaali- ja terveysalan opintoihin ammatillisessa koulutuksessa järjestettävissä opinnoissa etukäteen sovitusti. Kokeilu sisältää suomen kielen opintoja, jota siltaavat tulevia ammatillisia opintoja.

4. Nettilukio tukemassa kuntien lukiokoulutusta

Pilottikohteen tärkeimmät tavoitteet liittyvät lukiokoulutuksen saavutettavuuteen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen. Nettilukio toimii lukiokoulutuksen mahdollistajana myös niille, joille opiskelu omassa lähioppilaitoksessa ei perustelluista syistä ole mahdollista. Nettilukio tarjoaa erilaisiin elämäntilanteisiin sopivia yksilöllisiä ja tuettuja oppimispolkuja. Oppimisen ohjauksessa ja edistymisen seurannassa kiinnitetään erityisesti huomiota myös opiskelijan hyvinvointiin ja ohjataan häntä perinteistä verkko- opiskelua tehokkaammin tarvittavien palveluiden piiriin.

5.  Verkko-opisto (vapaa sivistystyö) tukemassa elinikäistä oppimista

Vapaan sivistystyön toiminnan toteutus tulisi ajatella uudestaan enemmän kuin alueellisina kokonaisuuksina, jossa mm. vapaan sivistystyön koulutuksen saatavuuden ja saavutettavuuden lainsäädännölliset esteet purettaisiin ja digitalisaation hyödyntäminen mahdollistettaisiin täysimääräisesti. Vapaan sivistystyön palvelujen osittaisessa digitalisoimisessa päästäisiin tilanteeseen, jossa henkilön asuinpaikka ei vaikuta vapaan sivistystyön saavutettavuuteen. Toteuttajina Otavan Opisto ja Mikkelin kansalaisopisto.

Kohti kestävää maakuntaa: Koulutus palveluna -verkostoprojekti

Kärkien tavoitteena on luoda maakunnalliset koulutuspalvelut, joilla on mahdollista tukea elinvoimainen ja kestävä maakuntakehitys sekä kasvukeskuksissa että niiden ulkoupuolella.

KOPA-projektissa etsitään, mallinnetaan ja pilotoidaan toimintatapoja, joilla tuetaan maakunnan asukkaiden hyvinvointia, taataan riittävät koulutusmahdollisuudet monipaikkaisesti sekä ehkäistään pudokkuutta ja siitä johtuvaa syrjäytymistä.

Yhteydenotot

Etelä-Savon KOPA
Kehittämispäällikkö Aila Marjamaa
aila.marjamaa (a) sivistys.mikkeli.fi

Otavian toiminnan koordinointi
Rehtori Harri Jokinen
harri.jokinen (a) otavia.fi

Kehittämispäällikkö Kari A. Hintikka
kari.hintikka (a) otavia.fi

Kehittämiskärkien vastuuhenkilöt Otaviassa (Yhteystiedot):

Nettilukio: Eveliina Pöysti
Nettiperuskoulu: Iida-Maria Peltomaa
Vapaa sivistystyö: Jukka Tikkanen