Mestariharjoituksia!

Opetushallituksen rahoittamassa Mestariharjoituksia – Materiaali- ja harjoituspakki LOPS2019 -hankkeessa tuotetaan lukion uuden opetussuunnitelman mukaisesti oppiainerajoja ylittäviä harjoituksia. Harjoitusten tarkoituksena on lisätä laaja-alaisia opiskelu- ja työelämätaitoja.

Hankkeessa kootaan jo olemassa olevia aineistoja, jotka sopivat lukioon. Näiden lisäksi tuotetaan harjoitusten laatimiseen resursseja, jotka mahdollistavat opiskelijoiden ohjaamisen ja tukemisen. Valmiiden resurssien ja oppiaineiden sisältöjen työstäminen toimiviksi harjoituksiksi tapahtuu suunnittelupohjien avulla työpajoissa.

Sekä tukiaineistot että työpajoissa valmistuneet harjoitukset julkaistaan Avointen oppimateriaalien kirjastossa (aoe.fi).

Hankekausi: 11/2020-12/2021

Hankekoordinaattori: Anne Rongas (ks. yhteistiedot)

Lisätietoja hankkeesta löydät sen sivuilta: https://mestariharjoituksia.wordpress.com

Mestariharjoituksia-hankkeen logo. Otavian logo. Opetushallitus rahoittaa -logo