Osaan!

Osaan! – Avaimia aikuisten perustaitoihin

Tutustu hankkeeseen: https://osaansuomessa.fi/

Hankkeen toteutusaika

1.11.2018–31.10.2020

Hankkeen kuvaus

Osaan! – Avaimia aikuisten perustaitoihin on uusi, Euroopan sosiaalirahaston ja valtion rahoittama kaksivuotinen hanke, jonka tavoite on Taito-ohjelman mukaisesti aikuisten maahanmuuttajien perustaitojen parantaminen.

Tavoitteena hankkeessa on lukutaidon, numerotaitojen sekä tieto- ja viestintätaitojen huomioiminen aikuisten maahanmuuttajien opetuksessa, sekä opetushenkilöstön osaamisen lisääminen näillä osa-alueilla yli oppiainerajojen. Kohderyhmänä ovat aikuiset maahanmuuttajat luku- ja kirjoitustaitovaiheessa, perusopetuksen alku- ja loppuvaiheessa sekä kotoutumiskoulutuksessa, sekä opinto-ohjaajat, opettajat ja uraneuvojat. 

  1. Koulutuksen laadun nostaminen pedagogisella mallintamisella – syntyy suositukset perusopetuksen järjestämiseen
  2. Perustaitoja vahvistavan opetustyön arvostuksen ja osaamistason kohottaminen – opettajien täydennyskoulutusta ja työpari- ja verkostotyöskentelyn malleja.
  3. Synergian ja kustannustehokkuuden lisääntyminen jakamalla avoimesti valtakunnallista verkkomateriaalia – opettajien käyttöön tuleva avoin verkkomateriaali perustaitojen opettamisen tueksi.
  4. Koulutusjärjestelyiden laadun parantaminen ja koulutuksen järjestäjien perehdytyksen vahvistaminen – koulutuksen järjestäjien ymmärrys kasvaa perustaitoja vahvistavan koulutuksen järjestämisestä ja osuudesta koulutusjärjestelmän kokonaisuudessa. 

Hankkeen toteuttajat

Hankkeen päätoteuttajana toimii Koulutusyhtymä Tavastia. Osatoteuttajana hankkeessa on Otavan Opisto.

Otavan Opiston yhteyshenkilö

Lauri Ylä-Jussila
lauri.yla-jussila(at)otavanopisto.fi
044 794 3554

Rahoittaja

Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)