Tuuve & Inkku

Tuetulla verkko-opetuksella ja inkluusiolla kohti saavutettavaa perusopetusta

Tuetulla verkko-opetuksella ja inkluusiolla kohti saavutettavaa perusopetusta eli lyhemmin Tuuve&Inkku on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke. Hankekausi on 11/2020-6/2022. 

Liikelaitos Otavia toimii hankkeessa koordinaattorina. Hankkeen osatoteuttajina on Mikkelin kaupungin perusopetus, Pieksämäen kaupunki, Juvan kunta ja Mäntyharjun kunta.

Hankkeen tavoitteet

  1. Alueellisen moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen ja kehittäminen
  2. Yksilöllisten oppimispolkujen luominen oppilaalle

Alueellisen moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen ja kehittäminen pitää sisällään erilaisia tapaamisia ja koulutuksia, joilla pyritään vahvistamaan Etelä-Savon alueen pedagogista osaamista sekä kehittämään kuntien välistä yhteistyötä. Yhteistyön vahvistaminen voi pitää sisällään esimerkiksi verkostopalavereja jokaisen kunnan erityisopettajien kesken, jossa pyritään luomaan uusia malleja tai ratkomaan haastavia jo olemassa olevia käytäntöjä. 

Yksilöllisiä oppimispolkuja luodaan oppilaille, jotka osallistuvat hankeeseen kustakin kunnasta. Tarkoitus on, että jokaisesta osatoteuttaja kunnasta osallistuu pilottikouluja, joissa on oppilas tai oppilaita, jotka ovat vaarassa pudota koulusta ja täten eivät ole saamassa valmiiksi oppivelvollisuutta. Näiden oppilaiden kohdalla luodaan yksilöllisiä tapoja saavuttaa perusopetuksen oppimäärä tarjoamalla heille mahdollisuutta suorittaa opiskelua etä- ja lähiopetuksena. Yksilöllisten oppimispolkujen luomiseen liittyy läheisesti myös inkluusion ajatus. Etäopetuksen tarjoaa Otavia ja lähiopetuksen oppilaan lähikoulu. Jokaisen oppilaan kohdalla tilanne on erilainen ja tämän vuoksi mukana toimii tiiviisti valtion erityiskoulu Valterin Mikkelin yksikkö, joka omalla toiminnallaan vahvistaa yksilöllisen oppimispolun luomista ja toteutumista.

Voit tutustua tarkemmin Tuuve&Inkkuun sen hankesivuilla: https://sites.google.com/otavanopisto.fi/tuuveinkku-hanke/etusivu.