Murroksen äärellä: Ihminen, kone ja keinoäly

Teemasta toimeen! on Otavian koordinoima ja Opetushallituksen rahoittama innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämistämishanke lukion teemaopintokurssien kehittämiseen. Vuonna 2018 alkaneen hankkeen aikana luodaan yhdessä pilottikoulujen kanssa kolme lukion teemaopintokurssitoteutusta. Hankkeen teemoja ovat Ihminen, kone ja keinoäly, Agenda 2030 sekä tulevaisuuden lukio.

Lisätietoja hankkeesta: Aki Luostarinen (aki.luostarinen@otavia.fi) tai osoitteesta www.edusuunta.fi/teemasta-toimeen.

Tutustu tästä muihin teemoihin: Opiskelua ilmiökurssilla & Agenda 2030 -teemat lukiolaisten käsittelyssä


Ihminen, kone ja keinoäly

“Ihminen, kone ja keinoäly” toteutettiin Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian Nettilukion ilmiökurssina keväällä 2019. Kurssi toteutettiin kokonaan verkossa ja se on osa Opetushallituksen rahoittamaa innovatiivisten oppimisympäristöjen Teemasta toimeen! -kehittämishanketta. Kurssin toteutuksesta vastasivat aineenopettaja Anne Rongas, hankesuunnittelija Eveliina Pöysti ja koulutussuunnittelija Kari A. Hintikka. Opiskelijoita ilmiökurssille ilmoittautui kymmenkunta.

Ennakkoluulotonta yhteistyöskentelyä digitalisoituneessa yhteiskunnassa

Nettilukion Ihminen, kone ja keinoäly -ilmiökurssista tekee Kari A. Hintikan mukaan ajankohtaisen sen kytkeytyminen “siihen valtavaan murrokseen, jonka yhteiskuntamme on käynyt digitoitumisen myötä”. Tietoisuus murroksesta näkyi myös opiskelijoissa ja heidän toiveissaan, sillä erityisesti teknologia ja koneet kiinnostivat opiskelijoita.

Hintikka itse toivoi teemakokonaisuudelta “monialaista, holistista ja luovaa opiskelijoiden yhteistyöskentelyä”. Vaikka Hintikan odotukset olivat korkealla, opiskelijoiden innokkuus ja ennakkoluulottomuus yllättivät hänet.

– Vaikka ilmiössä teeman mukaisesti korostuivat teknologia ja koneet, niin kurssilla käsiteltiin laaja-alaisesti myös ihmistä, ihmisyyttä, identiteettejä, etiikkaa ja moraalia, hän kertoo.

Hintikan mukaan opiskelijat olivat keskimääräistä aktiivisempia, sillä he olivat kiinnostuneita ilmiön teemoista myös opintojen ulkopuolella.

Ilmiö vei uusien oppimisen tapojen äärelle

Ilmiökurssin yksi lähtökohta oli Hintikan mukaan uusien oppimistapojen esitteleminen ja omaksuminen.

– Esimerkiksi toteutimme Heikki Koposen johtamana keinoälyyn liittyvän liveroolipelin Adobe Connectisssa ja Santra-hankkeen tiimoilta katselimme tv-dokumentin netistä, Hintikka kertoo. – Lisäksi chattibotteja käytettiin osana opiskelutaitojen harjoittelua.

Vaikka erilaisia kurssilla käytettiin ja hyödynnettiin useita verkkoalustoja ja -palveluita, opiskelijat eivät kokeneet kokonaisuutta liian sekavaksi.

– Kaikki toimii mielestäni oikein hyvin, kunhan on itse aktiivinen ja hakee tietoa, yksi opiskelijoista kertoo.

Moninaisia verkkoympäristöjä

Ihminen, kone ja keinoäly -ilmiökurssilla hyödynnettiin useita verkkopalveluita ja alustoja. Yksi tärkeimmistä oli luonnollisesti Nettilukion oma Muikku-oppimisympäristö, jota hyödynnettiin sähköpostiviestinnässä sekä tutkielmien ohjauksessa. Lisäksi aikaan sidottuja livetapaamisia järjestettiin viikoittain opiskelijoille tutussa Adobe Connect -ympäristössä.

– Kurssin suorittaminen ei tosin edellyttänyt live-tapaamisiin osallistumista, sillä verkossa tapahtuvassa opiskelussa on liki mahdotonta järjestää tapaamisaikoja siten, että ne sopivat kaikille, Hintikka kertoo. Tämä ongelma kierrettiin tallentamalla verkkotapaamisten vierailuluennot, ohjaustuokiot ja opiskelijoiden kurssituotosten esittelyt.

Muikun ja Adobe Connectin lisäksi kurssilla tapahtuvassa kommunikaatiossa hyödynnettiin Googlen Classroomia keskustelualustana. Lisäksi halukkaat saivat käydä keskustelua myös Discord-chatissä.

– Classroomissa käytiin varsin laajoja ja monipolvisia keskusteluja, Hintikka kertoo. – Discord-chatissä kokeilijoita oli muutama, joista yksi käytti Discordia kaikkeen muuhunkin.

Lisäksi kurssilla käytettiin Vimeo-palvelua Outouden laaksossa -tv-dokumentin katseluun sekä Landbot-alustaa opiskelutaitojen kehittämisen tukena.

– Erityisesti chattibottien käyttö Landbot-alustalla sai hyvää palautetta, Hintikka kertoo.

Vaikka erilaisia kurssilla käytettiin ja hyödynnettiin useita verkkoalustoja ja -palveluita opiskelijat eivät kokeneet kokonaisuutta liian sekavaksi, vaan useimpien mielestä kokonaisuus toimi hyvin ja vuorovaikutusta muiden kanssa oli riittävästi, mutta ei liikaa.


Nettilukio on Otavian hallinnoima oppilaitos, jossa voi opiskella koko aikuislukion oppimäärän tai yksittäisiä lukiokursseja. Tutustu Nettilukioon osoitteessa www.nettilukio.fi.

Teksti: Jenni Linturi

Takaisin arkistoon

2 thoughts on “Murroksen äärellä: Ihminen, kone ja keinoäly

Comments are closed.