Iloa ja energiaa LOPS2019-työhön

Teksti: Aki Luostarinen

Otavian Nettilukion Tulus-hanke järjesti 16.4. LOPS-koulutuspäivän, jonka tavoitteena oli käydä yhdessä läpi LOPSin keskeisiä sisältöjä ja jakaa kokemuksia jo tehdystä paikallisesta LOPS-työstä. Samalla oli mahdollisuus kehittää LOPS-perusteiden linjauksia edelleen yhdessä eteenpäin: kuinka LOPS-tavoitteet tulevat parhalla mahdollisella tavalla todeksi lukioiden arjessa. Osallistujia päivässä oli eri puolilta Suomea. LOPS2019, opetussuunnitelmatyö sekä iloa ja energiaa – näistä oli koulutuspäivämme tehty.

Päivän suunnittelusta, järjestämisestä ja toteuttamisesta vastasivat Nettilukion linanvetäjä Miia Siven ja Tulus-hankkeen koordinaattori Aki Luostarinen. Päivän dioihin pääset tutustumaan osoitteessa (siirry ulkopuoliseen palveluun): https://link.otavia.fi/lops16042020.

Liikelaitos Otavian kaikki hankkeet löydät Hanke- ja kehittämistoiminta -osiosta.

Tulus-hanke 2019-20

Nettilukion koordinoimassa Tulus-hankkeessa tehdään yhdessä Mikkelin lukion kanssa opetussuunnitelmatyötä sekä valmistellaan uuden lukiolain täytäntöönpanoa niin nuoriasteen kuin aikuistenkin lukiokoulutuksessa. Hankkeen neljä päätavoitetta ovat:

1. Opetussuunnitelmaprosessi ja toimintakulttuurin kehittäminen
Paikallinen ops-työ yhteistyössä Mikkelin lukion, Mikkelin etä- ja aikuislukion sekä Otavan Opiston aikuislukion kanssa.

2. Monenlaiset tuen tarpeet ja yksilölliset oppimispolut lukiossa
Henkilökohtainen ohjaus ja erityisen tuen tarpeisiin vastaaminen, materiaalien saavutettavuus, tuki ja palaute.

3. Laadunhallintamenetelmien kehittäminen
Laatukriteeristö, laadun seuranta, kehittämistoimenpiteet, opiskelijoiden osallistaminen.

4. Korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö
Erilaisia tapoja toteuttaa korkeakoulu- ja työelämäyhteistyötä sekä lähi- että verkko-opetuksessa.

Sydämen sivistystä, laaja-alaista osaamista ja monipuolista arviointia

Päivä alkoi LOPS-perusteiden yleisen osan nostoilla ja Opetushallituksen tervehdyksellä. Monessa paikallisessa työssä käsitellään rinnan opetussuunnitelman yleistä osaa ja tehdään ainekohtaista LOPS-työtä. Yleinen osa antaa kaikelle lukiokoulutukselle ja ainekohtaiselle LOPS-työlle sen kantavat perusperiaatteet.

Tärkeitä yleisen osan kantavia teemoja ovat mm. vuorovaikutteisuus, opiskelijan osallisuus, tiedollisen ja taidollisen osaaminen kehittyminen käsi kädessä sekä kyky hahmottaa tiedonalarajat ylittäviä kokonaisuuksia ja soveltaa opittua tietoa ja kehittyvää osaamista monipuolisesti erilaisissa tilanteissa. Kuten LOPS2019-perusteissa kuvataan: ”Laadukas koulutus, monipuoliset yhteydet ympäröivään maailmaan, yhteisöllinen ja osallistava toimintakulttuuri sekä hyvinvointia ja itsetuntemusta tukevat elämänhallinnan taidot vahvistavat lukiolaisen sydämen sivistystä” (LOPS2019, 11).

Sydämen sivistys on enemmän kuin vain akateemiset valmiudet ja yksittäisen tiedonalan substanssiosaaminen. Se pitää sisällään nämä, mutta myös kyvyn jatkuvaan oppimiseen, riittävän osaamisen erilaisissa vaihtuvissa tilanteissa, omasta hyvinvoinnista huolehtimisen ja kyvyn löytää oma polku tulevissa opinnoissa ja elämässä.

Sydämen sivistyksen saattelemana saimme tutustua tiettyihin LOPS-teemoihin rinnakkaisissa työpajoissa:

  • Laaja-alainen osaaminen lukiossa, Päivi Nilivaara (Innoline Oy)
  • Opiskelijan apuna – ohjaus ja uusi opetussuunnitelma, Enni Karjalainen ja Virve Mörsky (Otavia)
  • Yhdessä yli ainerajojen – Ainerajat ylittävä oppiminen uudessa LOPSissa, Aki Luostarinen ja Eveliina Pöysti (Otavia)
  • Toimijuutta edistävä arviointi lukiossa, Juuso Nieminen (Itä-Suomen yliopisto)

Opiskelijahyvinvointi ja LOPS2021

Aineenopettaja, psykologi, työnohjaaja ja hyvinvointikouluttaja Sari Autio (Kasvutila Oy) tutustutti koulutusväkeä vuoden 2018 kouluhyvinvontikyselyn tuloksiin ja peilasi näitä tuleviin lukion opetussuunnitelmiin ja parhaillaan LOPS-työhön. Opetussuunnitelmatyö on yhtäältä pedagogiikan kehittämistä, mutta toisaalta se on vuorovaikutuksen ja kohtaamisen, hyvinvoinnista huolehtimisen ja sydämen sivistyksen kehittämistä.

Digipeda kantaa tulevaankin LOPS-työhön

Iltapäivällä lähdimme liikkuvan opiskelun hengessä pienryhminä kävelykokoustamaan. Tavoitteena oli vähentää istuvaa koulutusosallistumista. Kuten neurotutkijat Saarikivi ja Huotilainen kuvasivat kirjassaan Aivot työssä, ihmisen ajatukset suuntaavat luontaisesti enemmän tulevaan, kun hän on fyysisesti liikkeessä.

Kävelykokouksen tavoitteena oli jakaa kokemuksia kevään etätyökokemuksista ja pohtia näitä erityisesti siitä näkökulmasta, mitä opettajat ja ohjaajat voivat keväästä viedä mukanaan tulevaan paikalliseen LOPS-työhön ja osaksi lukiokoulutuksen arkea, kun poikkeustilanteesta palataan lähiopetukseen. Alla poimintoja kevään onnistumisista (voit tutustua kaikkiin muistiinpanoihin Padletissa, linkki ohjaa ulkopuoliselle sivulle).

Discordissa voin auttaa opiskelijoita puhekanavilla ja saan aika hyvin kuvan opiskelijoiden taidoista; isossa opiskelijaryhmässä luokassa moni voi jäädä toisten varjoon ja nyt on helpompi ottaa kontaktia puolin ja toisin.

Hiljaiset opiskelijat ovatkin yllättäin verkossa aktiivisia (chattailemalla jne.).

Käytän Discordia. Oli mahtavaa, kun opin käyttämään puhekanavia, ja nyt on helppo ohjeistaa opiskelijat sinne tekemään pareittain suullisia paritehtäviä ruotsin ja enkun tunneilla. Jes!

Aineryhmätyöskentelystä eväitä eteenpäin

Päivä päättyi aineryhmätyöosuuteen, jossa ohjaajat ja opettajat pureutuivat yhdessä tiettyihin LOPS2019-perusteista nostettuihin näkökulmiin. Tavoitteena oli jakaa paikallisesti jo tehtyä työtä, tutustua LOPS-perustetekstiin sekä suunnitella edelleen yhdessä, miten tietyt LOPS-linjaukset voisivat tulla todeksi käytännön opetustyössä.

Lisätietoja hankkeesta

Lisätietoja hankkeesta ja mahdollisista tulevista LOPS2019-koulutuspäivistä voit tiedustella:

Aki Luostarinen (hankekoordinaattori)
aki.luostarinen@otavia.fi
050 311 7255
Twitter: akiluos
LinkedIn: Aki Luostarinen

Miia Siven (Otavian lukiokoulutuksen rehtori)
miia.siven@otavia.fi
040 129 4671
LinkedIn: Miia Siven

Tutustu myös
www.nettilukio.fi
otavaopisto.muikkuverkko.fi

Takaisin arkistoon