Osallistujalle

Tietoa KATE-hankkeen osallistujalle

KATE-hankkeeseen voivat osallistua kaikki yli 16-vuotiaat ulkomaalaistaustaiset henkilöt, myös toisen sukupolven maahanmuuttajat. Osallistujalla ei tarvitse olla oleskelulupaa, vaan myös turvapaikanhakija voi osallistua. Osallistujan ei tarvitse olla myöskään työtön, vaan hän voi etsiä uusia työ- tai opiskelumahdollisuuksia.

Ota meihin yhteyttä

KATE-hanke on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama. Siksi jokaiselta osallistujalta pyydetään henkilötiedot. Henkilön seurantalomake täytetään hankkeeseen liittyessä ja sen lopetettaessa. Se on salassapidettävä.

Osallistujan osaaminen kartoitetaan vapaamuotoisella haastattelulla ja osaamiskyselyllä, joiden perusteella osallistujalle tehdään yhdessä asiakassuunnitelma kohti työelämää. Asiakassuunnitelmaan kirjataan osallistujan omat tavoitteet, edellytykset tavoitteiden toteutumiselle sekä kehittämistoimenpiteet, jotka on yhdessä keskusteltu osallistujan kanssa. 

Koko prosessin ajan osallistuja saa neuvontaa, ohjausta ja tukea hankkeen työntekijöiltä opintoihin ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. Osallistujan oma motivaatio on ratkaiseva tekijä prosessin onnistumisessa. Prosessin etenemistä seurataan henkilökohtaisten verkossa tai puhelimitse tapahtuvien tapaamisten avulla. Etenemistä seurataan niillä keinoilla, jotka ovat osallistujalle mieluisimmat. Mahdollisuuksien mukaan hanke myös luo mahdollisuudet digitaalisten taitojen parantamiseksi.

Hyödyt osallistujalle:

  • Tukea työllistymisen eri vaiheisiin
  • Koulutuksia (muun muassa korttikoulutukset, työnhakuvalmennus) 
  • Vierailuja yrityksiin
  • Match-up tilaisuuksia, joissa yritysten edustajat ja kansainväliset tulijat kohtaavat ja saavat kontakteja
  • Yrityksen perustamisneuvonta