Osallistujalle

Tietoa KATE-hankkeen osallistujalle

Osallistuja saa apua ja tukea hankkeen työntekijöiltä opintoihin ja työllistymiseen liittyvissä asioissa, mutta osallistujan oma motivaatio on ratkaiseva tekijä prosessin onnistumisessa.

Hanketyöntekijä ja osallistuja tekevät yhdessä osaamiskartoituksen, jonka pohjalta osallistujalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma kohti työ- tai opiskelupolkua. 

Toimenpiteinä työllistymisen edistämiseksi hanke tarjoaa osallistujalle esimerkiksi:

  • Työ- ja/tai opintopolkusuunnitelma
  • Yrityksen perustamisneuvonta
  • Koulutuspakettien avulla voidaan tukea osallistujan koulutuspolkua (muun muassa korttikoulutukset, työhön tutustuminen, sanasto) 

Työnhakuvalmennus kuuluu järjestettäviin koulutuspaketteihin:

  • CV:n laatiminen tai vastaavien tietojen ja osaamisen todentaminen erilaisilla sähköisillä työkaluilla (esim. LinkedIn)
  • Työhaastattelu (oman osaamisen markkinointi, esittelyvideo,  vuorovaikutustaidot, liveharjoittelu) 
  • Työpaikan etsiminen ja hakeminen (sähköiset rekrytointimenetelmät, yksityiset työnvälitysfirmat, alueen työmarkkinatilanne ja somen hyödyntäminen)
  • Suomalaisen työelämän käytännöt ja pelisäännöt

Toimeenpiteinä voi olla myös:

  • Vierailuja yrityksiin
  • Match-up tilaisuudet, jossa yritysten edustajat ja kansainväliset tulijat kohtaavat

Hankkeen materiaalipankissa saat hyödyllisiä linkkejä ja materiaalia mm. itsenäiseen työnhakuun.

Autamme mielellämme puhelimitse, kasvotusten ja chatin kautta!