Osallistujalle

Tietoa KATE-hankkeen osallistujalle

KATE-hankkeeseen voivat osallistua kaikki yli 16-vuotiaat ulkomaalaistaustaiset henkilöt, myös toisen sukupolven maahanmuuttajat. Osallistujalla ei tarvitse olla oleskelulupaa, vaan myös turvapaikanhakija voi osallistua. Osallistujan ei tarvitse olla työtön, vaan hän voi etsiä uusia työ- tai opiskelumahdollisuuksia.

Ota meihin yhteyttä

Osallistujaa haastatellaan ja kysytään mitä koulutus- ja työtaustaa hänellä on. Lisäksi hanke tekee asiakassuunnitelman, johon kirjoitetaan osallistujan tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet.

Osallistuja saa neuvontaa, ohjausta ja tukea hankkeen työntekijöiltä opintoihin ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. Osallistujan oma motivaatio on ratkaiseva. Hankkeen työntekijät seuraavat asiakkaan etenemistä esimerkiksi puhelimitse, sähköpostin kautta tai tapaamalla asiakasta. Mahdollisuuksien mukaan hanke myös luo mahdollisuudet digitaalisten taitojen parantamiseksi.

KATE-hanke on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama. Jokaiselta pyydetään henkilötiedot. Henkilö täyttää seurtantalomakkeen kun hän liittyy ja poistuu hankkeesta.

Hyödyt osallistujalle:

  • Tukea työllistymisen eri vaiheisiin
  • Koulutuksia (muun muassa korttikoulutukset, työnhakuvalmennus) 
  • Vierailuja yrityksiin
  • Match-up tilaisuuksia, joissa yritysten edustajat ja kansainväliset tulijat kohtaavat ja saavat kontakteja
  • Yrityksen perustamisneuvonta
Kuva hankkeen asiakasprosessista. Prosessi kerrottu kappaleessa.