Työpolku

KATE-hankkeessa tarjotaan räätälöityjä, henkilökohtaisia palveluita ja ratkaisuja kohti työelämää. Asiantuntijamme arvioivat yhdessä asiakkaan kanssa tämän palvelutarpeen ja edistävät asiakkaan työllistymispolkua.

KATE-hanke auttaa mielellään työelämän eri vaiheissa!

Ota meihin yhteyttä!

Apua itsenäiseen työnhakuun ja työelämään

Mistä etsiä töitä?

Avoimia työpaikkoja löytyy esimerkiksi:

 • TE-toimiston sivuilta
 • Muilta rekrytointisivuilta
 • Yritysten kotisivuilta
 • Sanomalehdistä

Avoimia työpaikkoja ilmoitetaan monessa paikassa. Katso linkit yleisimpiin työnhakusivustoihin (PDF).
Työntekijöitä yrityksille etsii monet työnvälitys- ja rekrytointifirmat. Katso linkit yleisimpiin työnvälitysfirmojen sivuihin (PDF).

Piilotyöpaikkoja voi etsiä käyttämällä hyväksi omia verkostoja ja kontakteja:

 • Tuttavilta ja sukulaisilta
 • Ottamalla suoraan yhteyttä yrityksiin tai organisaatioihin
 • Ottamalla yhteyttä entisiin työpaikkoihin tai työharjoittelupaikkoihin
 • Jättämällä avoin hakemus yritysten nettisivujen kautta

Työnhakuvalmennus

KATE-hanke järjestää osallistujille työnhakuvalmennusta joko ryhmä- tai yksilövalmennuksena. Sen päätavoite on valmentaa osallistujia suomalaisen työelämän käytäntöihin ja pelisääntöihin. Valmennuksen aikana edistetään lisäksi osallistujien valmiuksia itsenäiseen työnhakuun. Valmennus järjestetään selkosuomeksi.

Työnhakuvalmennuksen sisältöjä:

 • Osaamisen ja tietojen todentaminen 
 • Työhaastattelu tilanteen harjoittelu 
 • Työpaikan etsiminen ja hakeminen 
 • Suomalaisen työelämän käytännöt ja pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt selkosuomeksi (SAK) täältä.

Työelämän pelisäännöt eri kielillä täällä(ruotsi, englanti, viro, venäjä, somali, arabia, kiina ja puola).

Hyvinvointia työssä

Työntekijällä on oikeus fyysisesti ja henkisesti turvalliseen työympäristöön. Työpaikalla ei saa olla kiusaamista, syrjintää tai väkivaltaa. 

Jos ongelmia tai epäselvyyksiä ilmenee, täältä saat ilmaista neuvontaa:

 • Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta: Kaikille avoin maksuton palvelu (SAK).
 • Työsuojelu.fi: Neuvoja ja ohjeita työn terveyteen ja turvallisuuteen, sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä (Työsuojeluhallinto).
 • Työterveyslaitos palvelee ja kehittää hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tukee työntekijöiden työkykyä. Sivuilta löytyy paljon vinkkejä omaan työssä jaksamiseen. 
 • Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytöstä ja työsyrjinnästä on tietoa Rikosuhri päivystyksen sivuilla. Sivuilla myös selkeät animaatiot usealla eri kielellä työntekijän oikeuksista.  

Ammattiliitot ovat jäsentensä tukena esimerkiksi riitatilanteissa. Ammattiliitot myös pyrkivät parantamaan jäsentensä etuja ja oikeuksia. Ammattiliittoon kuuluminen on vapaaehtoista ja se maksaa. Maksu riippuu ammattiliitosta ja palkasta. Lisää ammattiliitoista Info Finlandin sivuilla.

Työttömyysetuudet

Suomessa on yleisiä työttömyyskassoja. Työttömyyskassasta saat ansiosidonnaista, eli palkkaasi perustuvaa työttömyysrahaa jos jäät työttömäksi. Ansiosidonnainen työttömyysraha on usein parempi kuin Kansaneläkelaitoksen (Kela) maksama työttömyysetuus. Jos kuulut ammattiliittoon, voit samalla liittyä liiton omaan työttömyyskassaan. Työttömyyskassaan liittyminen maksaa. Lisätietoja työttömyyskassoista TYJ:n sivuilla. 

Jos jäät työttömäksi, etkä kuulu työttömyyskassaan, saat Kansaneläkelaitokselta (Kela) työttömyysetuuksia. Jos haet Kelalta työttömyysetuutta, sinun on ilmoitettava itsesi TE-palveluihin työttömäksi työnhakijaksi. Lisää tietoja saat Kelan sivuilta.