Yrityksen perustaminen

Haaveena oman yrityksen perustaminen? Tällöin tulisi olla osaamista tai ammattitaitoa yritystoiminnan toimialasta, johon on ryhtymässä. Lisäksi olisi hyvä tuntea taloushallinnon perusteet, markkinointi ja hinnoittelu.

Yrityksen perustaminen edellyttää yleensä liiketoimintasuunnitelman tekoa rahoituksen hakemista varten. Liiketoimintasuunnitelmassa olisi hyvä kuvata:

  • Liikeidea
  • Oma (ja yhtiökumppanin) osaaminen ja tehtävänjaot
  • Tuotteet ja palvelut
  • Asiakkaat
  • Toimiala ja kilpailutilanne sekä markkinoiden laajuus
  • Markkinointi
  • Riskianalyysi
  • Laskelmat (rahoitus-, kannattavuus- ja myyntilaskelmat)

Kannattaa huomioida, että jotkut toiminnat tarvitsevat Suomessa luvan tai ilmoituksen viranomaiselle ennen kuin yritystoiminta voi alkaa. Esimerkiksi ravintolatoiminnassa tarvitaan mm. ilmoitukset terveystarkastajalle, pelastuslaitokselle ja rakennusvalvontaan.

Yrityksen perustamisopas (2021) löytyy sähköisenä. Opas on myös saatavilla monella eri kielellä: selkosuomi (2019), englanti (2021), ruotsi (2021), venäjä (2019), arabia (2019), viro (2016), kiina (2019), ranska (2019), turkki (2011), somalia (2011) ja kurdi (2011). Oppaassa on paljon hyödyllistä tietoa yrittäjäksi haluavalle.


Yrityksen perustamisesta saa lisätietoja InfoFinland- sivuilta.

Kevytyrittäjyys

Jos yrittäjyys vaikuttaa liian isolta askeleelta, niin yhtenä mahdollisuutena on kevytyrittäjyys. Kevytyrittäjänä ei perusteta omaa yritystä (ei tule Y-tunnusta), vaan toiminta tapahtuu laskutuspalvelun kautta.  Tämä tarkoittaa, että laskutuspalvelu hoitaa tarvittavan byrokratian (kuten verot, vakuutusmaksut, maksumuistutukset sekä tarvittaessa perinnän yrittäjän puolesta). Yrittäjä itse hinnoittelee palvelun, markkinoi, etsii asiakkaat, tekee sovitut työt sekä antaa tiedot laskutusta varten. Laskutuspalvelu lähettää asiakkaalle laskun ja maksaa yrittäjälle palkan.

Kevytyrittäjyys on mahdollista myös turvapaikanhakijalle. Siihen edellytetään työnteko-oikeus Suomessa sekä verokortti. 

KATE-hankkeessa saa maksutonta neuvontaa ja ohjausta yrityksen perustamiseen.

Ota yhteyttä:

Kirsi Mättölä, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Mikkeli Oy

puh. 0440 361 606

kirsi.mattola@mikseimikkeli.fi

Facebook: Etelä-Savo Migrant Entrepreneur Network

Facebook- ryhmä  Etelä-Savossa toimiville ulkomaalaistaustaisille yrittäjille (nykyisille/tuleville/entisille) verkoston ja yhteistyön vahvistamiseksi. Ryhmän koordinaatiossa mukana KATE-hanke.