Tietoa hankkeesta

Mikä on KATE-hanke?

Hankkeen nimi

Kansainväliset tulijat Etelä-Savon työelämä- ja yrittäjyyspolulle -matalan kynnyksen palvelumalli – KATE

Hankkeen toteutusaika

01.01.2019–30.06.2021

Rahoittaja

Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) ja Etelä-Savon ELY-keskus

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda innovatiivinen, asiakaslähtöinen ja sulautuva matalan kynnyksen palvelumalli, joka toimii yrittäjien, kansainvälisten työntekijöiden ja viranomaisten välillä entistä paremmin, myös digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen. Tässä mallissa palvelut suunnitellaan saumattomasti osittain verkossa ja osittain kasvokkain tapahtuviksi; teknologia ja lähipalvelu toimivat rinnakkain.

Ohjauksen, neuvonnan ja tiedotuksen kautta malli kehittyy nykyistä laajemmalle kohderyhmälle sekä luo uusia hyödynnettäviä toimintamalleja maahanmuuttajien (ja kaikkien vaikeasti työllistyvien) tueksi. Yrityksille tarjoamme apua ja tukea ulkomaalaistaustaisen henkilön palkkaamiseen liittyvissä asioissa ja olemme tarvittaessa tukena työhön perehdyttämisessä. Henkilöasiakkaiden palvelupolku rakentuu joustavasti asiakkaan taustoja ja toiveita kunnioittaen.

Kenelle hanke on tarkoitettu? 

Hankkeella pyritään auttamaan Etelä-Savoon muuttaneita ja muuttavia henkilöitä, jotka ovat jossain vaiheessa tulleet ulkomailta Suomeen. Myös toisen sukupolven maahanmuuttajat kuuluvat hankkeen kohderyhmään.

Toinen pääkohderyhmä on eteläsavolaiset yritykset ja yritykset, jotka haluavat investoida Etelä-Savoon.

Kerromme lisää hankkeen mahdollisuuksista yrityksille täällä.

Ketkä ovat hankkeen toteuttajat?

KATE-hankkeen toteuttajana toimii Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia ja osatoteuttajana Mikkelin kaupungin kehitysyhtiö Miksei Oy.

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavialla on vahvaa osaamista maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen toteuttamisesta paikallisesti ja verkossa.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n tehtävänä on kehittää alueen elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä.

Otavian yhteyshenkilö

Fulvio Rizzo
Projektipäällikkö
+358 40 129 4987
fulvio.rizzo(at)otavia.fi