Työnantajalle

Tietoa Kate-hankkeesta työnantajalle

Näille sivuille kokoamme tietoa erityisesti yrityksille, jotka työllistävät tai suunnittelevat työllistävänsä Etelä-Savossa asuvia.

Ulkomaalaisen työntekijän palkkaaminen ei suuresti eroa suomalaisen palkkaamisesta. Samat lait ja työehtosopimukset koskevat työnantajaa myös ulkomaalaista palkatessa.

Olennainen lähtökohta on työntekijän oleskelulupa, joka määräytyy kansalaisuuden mukaan: EU- ja ETA-maiden kansalaiset voivat työskennellä Suomessa ilman työntekijän oleskelulupaa. Muiden maiden kansalaiset tarvitsevat työntekijän oleskeluluvan, joka haetaan Maahanmuuttovirastosta.

Miksi mukaan hankkeeseen?

  • Ulkomaalainen työntekijä saattaa vastata yrityksen kehittämistarpeeseen, kansainvälistymisen haasteisiin tai tuotantotyöntekijöiden tarpeeseen.
  • KATE-hankkeen kautta on mahdollista löytää nopeammin ja yksilöidymmin yritykselle sopivaa työvoimaa.

Mitä hanke tarjoaa?

  • Työnantaja saa tietoa ulkomaalaisen työntekijän palkkaamiseen liittyvistä asioista mukaan lukien mahdollisista TE-palvelujen työnantajan työllistämistuista.
  • Yritysasiakkaille työvalmentaja järjestää tarvittaessa kulttuuri-infoa ja palavereja uuden työntekijän työhön sopeutumisen takaamiseksi.
  • Jokaisella ulkomaalaisella työntekijällä on henkilökohtainen työnohjaaja, jonka rooliin kuuluu myös yrityskäynti ennen työn alkamista ja tarvittaessa sen alkuvaiheessa.

Linkkejä työnantajalle

Maahanmuuttovirasto

Suomen Palkanlaskenta Oy

Palkkaus.fi: Ulkomaalaisen työntekijän palkkaaminen

Työsuojeluhallinto

Työsuojelu.fi: Ulkomainen työntekijä

Väestörekisterikeskus

Suomi.fi: Ulkomaalaisen työntekijän työsuhdeasiat

Haluatko lisätietoja?

Ota meihin yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Katso yhteystiedot