Työnantajalle

Tietoa työnantajille ja yrityksille, jotka työllistävät tai suunnittelevat työllistävänsä Etelä-Savossa asuvia ulkomaalaisia henkilöitä.

Asiantuntijamme Riitta Lappi kertoo mielellään lisää!

Ota Yhteyttä

Ulkomaalaisen työntekijän palkkaaminen ei suuresti eroa suomalaisen palkkaamisesta. Samat lait ja työehtosopimukset koskevat työnantajaa myös ulkomaalaista palkatessa.

Mitä hyötyä hankkeesta?

  • KATE-hankkeen kautta on mahdollista löytää nopeammin ja yksilöidymmin yritykselle sopiva työntekijä Etelä-Savossa asuvista ulkomaalaisista.
  • Hankkeen asiantuntija on yhteydessä yrityksiin ja keskustelee yrittäjien kanssa heidän kehittämistarpeista ml. kansainvälisyys ja työvoimatarve.
  • Työnantaja saa tietoa ulkomaalaisen työntekijän palkkaamiseen liittyvistä asioista sekä mahdollisista TE-palvelujen työnantajan työllistämistuista.
  • Yritysasiakkaille työvalmentaja järjestää tarvittaessa kulttuuri-infoa ja palavereja uuden työntekijän työhön sopeutumisen takaamiseksi.
  • Jokaisella ulkomaalaisella työntekijällä on henkilökohtainen työhön ohjaaja, joka tarvittaessa käy  yrityskäynnillä ennen työn alkamista ja/tai sen alkuvaiheessa.

Ulkomaalaisen palkkaaminen

Olennainen lähtökohta on työntekijän oleskelulupa, joka määräytyy kansalaisuuden mukaan: EU- ja ETA-maiden kansalaiset voivat työskennellä Suomessa ilman työntekijän oleskelulupaa. Muiden maiden kansalaiset tarvitsevat työntekijän oleskeluluvan, joka haetaan Maahanmuuttovirastosta. Oleskelulupakortista ilmenee sen voimassaoloaika ja työnteko-oikeuden laajuus.

Lisätietoa oleskeluluvasta ja oleskelulupakortista Maahanmuuttoviraston sivuilta.

Työnantajalla on varmistusvelvollisuus siitä, että ulkomaalaisella työntekijällä on vaadittava työntekijän oleskelulupa tai ettei hän tarvitse oleskelulupaa. Suomalainen henkilökortti, oleskelulupakortti tai kausityötodistus ovat virallisia todistuksia. Oleskelulupakortissa on merkintä työoikeudellisen toimialasta ja työajasta. Työnantaja voi tarkistaa turvapaikanhakijantyöntekijänsä työnteko-oikeuden kysymällä siitä työntekijältään. Työnantaja voi myös tilata maksullisen todistuksen turvapaikanhakijan työnteko-oikeudesta Maahanmuuttovirasto sivuilta (ei siis pakollinen). Työnantajan pitää myös säilyttää tietoja ulkomaisista työntekijöistä ja työnteko-oikeuksien perusteista. Lisäksi työnantajan on ilmoitettava tietoja TE-toimistolle ja työntekijöiden edustajalle työpaikalla.

Lisätietoja: Työnantajan velvollisuudet ja Ulkomaalainen työntekijä.

Kysymyksiä ja vastauksia ulkomaalaisen työntekijän työsuhdeasioista.

Kevytyrittäjän palkkaaminen 

Yrittäjä voi työllistää myös kevytyrittäjän työntekijän palkkaamisen sijaan. Tällöin yksityishenkilö toimii kevytyrittäjänä eikä hän ole yrityksen palkkalistalla. Tämä sopii niin yksittäisten työsuoritusten kuin myös vakituisemman työn maksamiseen. Kevytyrittäjän, freelancerin tai omalla toiminimellä laskuttavan henkilön käyttäminen kiireisinä aikoina on helppoa: sovitaan tilapäisapulaisen työtehtävistä ja työsuorituksen jälkeen työnantaja saa laskun maksettavakseen. Mikäli työsuoritus ei ole tyydyttävä, ei jatkossa tarvitse käyttää kyseisen henkilön palveluita; ei koeaikapurkuja eikä irtisanomista.

Työsuojeluhallinto

Työsuojeluviranomaisilta saa lomakkeet työnteko-oikeuden ja työsuhteen vähimmäisehtojen kirjaamista varten: