Perusopetus

Aikuisten perusopetus Nettiperuskoulussa

Otavian ylläpitämä Nettiperuskoulu on tarkoitettu oppivelvollisuusiän opiskelijoille, joilta puuttuu perusopetuksen päättötodistus. Nettiperuskoulun opiskelija voi opiskella missä päin Suomea tai maailmaa tahansa, sillä kurssit ovat aina saatavilla verkossa. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman avulla kurssit ja opintojen etenemistahti määritellään opiskelijan tilanteeseen sopiviksi.

Nettiperuskoulu on aina auki

Nettiperuskouluun voi hakea milloin vain ja opinnot voi myös aloittaa mihin aikaan vuodesta tahansa.

Siirry Nettiperuskoulun sivuille
Kuvassa peruskoululinjan opiskelijoita.

Monikulttuuriset peruskoululinjat Otavan Opistossa

Otavan Opiston maahanmuuttajille tarkoitetut koulutukset koostuvat kolmesta eri linjasta, joiden kaikkien opetuskieli on suomi. Aikuisten perusopetuksen lukutaitovaiheessa opiskellaan luku- ja kirjoitustaitoa. Seuraavaksi alkuvaiheen opinnoissa opiskellaan suomalaisessa peruskoulussa tarvittavia tietoja ja taitoja. Päättövaiheen opinnoissa täydennetään peruskoulun oppimäärää ja vahvistetaan jatko-opinnoissa tarvittavia opiskelutaitoja.