Otavian arvot ja eettiset periaatteet

Otavian toiminta perustuu seuraaviin arvoihin ja eettisiin periaatteisiin:

Avoin vuorovaikutus

  • Jokainen on vastuussa aktiivisen, avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin ja vuorovaikutuskulttuurin rakentamisesta

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

  • Toinen ihminen kohdataan tasavertaisesti ja kunnioittavasti

Luottamus ja vastuullisuus

  • Otaviassa toimitaan luotettavasti ja vastuullisesti

Elinikäinen oppiminen ja sivistys

  • Otaviassa uskotaan opiskelijan mahdollisuuksiin ja vahvistetaan opiskelijan uskoa itseensä oppijana 
  • Yhteistyö luo voimaa: Muiden tietämystä hyödynnetään eikä pelätä kysyä apua 
  • Kriittinen ajattelu, avarakatseisuus ja uteliaisuus kulkevat käsi kädessä