Visio ja strategia

Otavia on rohkeasti kokeileva ja kehittävä toimija

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian juuret ovat vuonna 1892 Mikkelin Otavaan perustetussa Otavan Opiston kansanopistossa. Sittemmin meistä on kasvanut etäopiskelun edelläkävijä. Erityisosaamistamme ovat verkkokoulutus ja -pedagogiikka, opintojen ohjaus verkossa ja etäopetus sekä materiaalin tuottaminen verkko-opetukseen.

Visio

Liikelaitos Otavian visiona on olla kansainvälinen, rohkeasti kokeileva ja kehittävä toimija, jonka toimintakulttuuri innostaa ja saa ihmiset uskomaan itseensä ja omaan osaamiseensa.

Strategia

Otavian tehtävänä on palvella opiskelijoita, erityisesti niitä, jotka eivät muuten tule palvelluiksi. Opinnoissa mahdollistetaan yksilölliset oppimispolut ja tuetaan yhteisöllistä oppimista.

Otavialla opiskellaan ja työskennellään monimuotoisesti sekä kampuksella että etänä. Uusia tapoja tarjota joustavia opiskelu- ja työskentelymuotoja kehitetään ja kokeillaan jatkuvasti kestävän kehityksen periaatteella.

Otavialla on yhteenpelaava tiimiorganisaatio, jossa pidetään huolta henkilöstön osaamisesta. Tasavertainen ja toista arvostava dialogi sekä luottamus ovat yhteisöllisyyden peruspilareita.

Kehittämis- ja tutkimustoiminnan avulla pyritään aktiivisesti ja jatkuvasti määrittelemään sivistystehtävä suhteessa aikaan ja toimintaympäristöön. Otavia toimii sekä kansallisissa että kansainvälisissä verkostoissa ja edistää toiminnallaan avoimia ja aitoja kulttuurien välisiä kohtaamisia. 

Otavian (ent. Otavan Opisto) strategia 2018–2023 on hyväksytty johtokunnassa 14.12.2017.

Tutustu tästä Otavian strategiaan (pdf).