OKO!- hanke kehittää toimintaamme

Aikuisopiskelija tuo mukanaan opintoihin oman taustansa ja kokemuksensa. Kuinka hän voisi hyödyntää niitä opintojen aikana? Voisivatko osaamismerkit olla tässä apuna? Millaisilla elämyksellisillä ja pelillisillä opintojaksoilla hän saisi lisämotivaatiota opintoihin? Millaisia uusia monimediaisia materiaaleja verkko-opinnot tarvitsevat? Millaisia opintokokonaisuuksia voidaan rakentaa ekososiaalisen sivitystyksen ja kestävän kehityksen teemojen ympärille?

OKO!- osallisuus, kokemuksellisuus ja osaaminen näkyväksi – tutkii ja kehittää mm. näitä kysymyksiä toiminnassaan. Toiminta on jaettu seuraaviin työpaketteihin:

1. Pelillisyys ja osallistaminen

Työpaketissa kehitetään ja sovelletaan pelien käyttöä eri oppiaineissa, kurssikokonaisuuksissa, oppimistaitojen kehittämisessä ja opintojen ohjauksessa. Menetelmissä käytetään etenkin roolipelillisiä elementtejä ja hyödynnetään digitaalisia sovelluksia pelielämysten toteuttamiseksi.

2. Osaamismerkit

Hankkeessa luodaan laaja-alaisia osaamismerkistöjä, jotka tuovat näkyviin opiskelijan jo valmiina olevia sekä opintojen aikana hankittuja taitoja. Osaamismerkistöt suunnitellaan opiskelijalähtöisesti kohtaamaan aitoa tarvetta ja niitä kehitetään yhteistyössä opiskelijoiden kanssa.

3. Monimediaiset materiaalit

Hankkeen aikana kehitetään seuraavia monimediallisia kokonaisuuksia:

– Oppiaineisiin liittyvät laadukkaat ja saavutettavuusdirektiivin täyttävät verkkomateriaali- ja videotuotannot

– Ammattilaisille suunnatut sosiaaliseen median ja mediatuotantojen koulutukset

– Podcast-sarjat, joka käsittelee yleissivistävää opetuskenttää ajankohtaisista näkökulmista ja antavat tukea opiskeluun

4. Kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen aikuislukiolinja

Hankkeen aikana rakennetaan kestävän kehityksen lukiokoulutusta Otavan kampukselle sekä tätä tukevaa yhteistyöverkostoa

Hankkeen toiminta on Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa.
Lue lisää hankkeesta osoitteessa: https://www.edusuunta.fi/oko

Takaisin arkistoon