Opinvoimala.fi -sivuston lanseeraus tuo uusia ominaisuuksia kirjautuneille opiskelijoille

opinvoimala.fi

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa HOT- hankkeessa (Hyvinvointipalvelut opiskelun tukena) saavutetaan marraskuussa tärkeä virstanpylväs, kun pilottivaiheessa toiminut Opinvoimala.fi-sivusto lanseerataan virallisesti. Lanseeraus tuo uusia ominaisuuksia erityisesti kirjautuneille opiskelijoille. 

– Lanseeraus ei tarkoita sivuston kehittämisen lopettamista, erityissuunnittelija Laura Lappi kertoo. – Vaan tarkoitus on jatkaa sivuston kehittämistä tavalla tai toisella myös hankkeen jälkeen. 

Marraskuuhun saakka Opinvoimala.fi-sivusto on ollut pilottikäytössä. Opinvoimalassa yksittäisiä kävijöitä on ollut pilottivaiheessa huimat 1400. Lappi toivoo, että lanseerauksen jälkeen sekä materiaalien hyödyntäjät että rekisteröityneet käyttäjät lisääntyvät. 

Lanseeraus tarjoaa lisää tukea ja kohtaamisia rekisteröityneille käyttäjille 

Opinvoimala.fi-sivuston lanseeraaminen tuo rekisteröityneille käyttäjille kaksi uutta ominaisuutta: anonyymisti toimivan chatin, jossa opiskelija voi tulla spontaanisti kertomaan opiskelun ongelmistaan tai vain tervehtimään Opinvoimalan työntekijöitä, sekä ajanvarauspalvelun, josta kaikki rekisteröityneet käyttäjät voivat varata itselleen ajan verkkotapaamiseen työntekijän kanssa. 

– Siinä missä chat palvelee spontaaneja kohtaamisia, ajanvaraus palvelee niitä opiskelijoita, jotka kamppailevat jonkun tietyn opiskeluun liittyvän haasteen kanssa, Lappi toteaa.

Lappi toivoo, että opiskelijat uskaltautuisivat sekä chattiin että varaamaan aikoja tapaamisiin matalalla kynnyksellä. Hän puhuu ennaltaehkäisyn näkökulmasta. 

– Aina ei tarvitse odottaa ongelmaa, vaan Opinvoimalan voi avata ihan muuten vaan, hän kertoo. 

Yhteisöllisiä opiskeluhetkiä matalalla kynnyksellä 

Chatin ja henkilökohtaisten aikojen lisäksi Opinvoimala.fi-sivusto tarjoaa yhteisöllisiä opiskeluhetkiä verkossa kirjautuneille käyttäjille. 

– Opiskeluhetkissä on aina asiantuntijan pieni alustus jostakin tietystä aiheesta, mutta niihin voi osallistua, vaikka päivän aihe ei olisikaan lähellä sydäntä, Lappi kertoo. 

Lappi korostaakin opiskeluhetkiä matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina. 

– Tapaamisiin on varattu tunti ja vartti, mutta osallistua voi myös omalla tavallaan, myöhästyminen ei ole rikos, Lappi toteaa. 

Lappi kertoo, että tähän opiskeluhetkien alustukset käsittelevät esimerkiksi yleisiä opiskelutaitoja koskevia aiheita, mutta tulevaisuudessa alustajiksi etsitään myös aineenopettajia. 

– Selvästi on tarvetta myös oppialakohtaisille alustuksilla, joissa voidaan pureutua tietyn aineen, kuten matematiikan tai äidinkielen, haasteisiin, Lappi sanoo. 

Opinvoimala.fi tarjoaa opiskeluhyvinvointia tukevia materiaaleja opiskelijoille ja ohjaajille 

Opinvoimala.fi-sivustosta eivät hyödy vain kirjautuneet käyttäjät vaan sivustoilta löytyy myös opiskeluun ja mielen hyvinvointiin liittyviä materiaaleja. Materiaalit ovat kohdistettu suoraan opiskelijoille ja myös työntekijät voivat hyödyntää niitä. Fokus on opiskelijoiden opiskelukyvyn parantamisessa. Opiskelukyky sisältää muun muassa niin opiskelutaidot kuin opiskeluhyvinvoinnin.

– Tällä hetkellä tutkimuksien perusteella opiskeluhyvinvointi on huonontunut laajasti, joten opiskeluhyvinvoinnin parantaminen kansallisesti on erittäin tärkeää, Lappi sanoo. 

Lappi kertoo toivovansa, että materiaalit päätyvät mahdollisimman laajaan käyttöön niin opiskelijoiden kuin ohjaajien keskuudessa. Alku ainakin on ollut lupaava, sillä Opinvoimalan pilotointivaiheessa materiaaleja on käyttänyt jo iso joukko omia opiskelijoita ja ulkopuolisia sivuston löytäneitä käyttäjiä.

Opinvoimala.fi on osa HOT-hanketta

Opinvoimala.fi on osa vuonna 2021 alkanutta HOT-hanketta, joka loppuu elokuussa 2023. Lappi kuitenkin lupaa, että Opinvoimala.fi-sivusto ei katoa hankkeen päätyttyä mihinkään. 

– Materiaalit säilyvät ja materiaalia on tulossa lisää. Tavoitteena on, että myös toiminnallisuus säilyy muodossa tai toisessa. 

Lappi kertoo, että tällä hetkellä Opinvoimala.fi-sivuston suosituimpia materiaaleja ovat motivaatiota koskevat sivut. Lappi suosittelee uupumisesta koskevia materiaaleja.

 – Uupuminen on suuri ongelma toisella asteella. Se nousee esille kansallisissa tutkimuksissa, hän toteaa. 

Lappi kuitenkin korostaa, että jokainen löytää Opinvoimala.fi-sivuilta omat juttunsa. 

– Eri materiaalit kolahtavat eri tyypeille, hän kertoo. – Ainakin oppivelvollisilta tulleiden palautteen mukaan jokainen on löytänyt oman juttunsa.

Päivitetty: 29.11.2022 klo 15.52

Takaisin arkistoon