Itse- ja vertaisarviointi monipuolisen arvioinnin osana

Parhaimmillaan itse- ja vertaisarviointi kohdentuu oppimisprosessiin ja saa oppilaan pysähtymään oppimisen äärelle sekä reflektoimaan omaa tekemistään. Najat Ouakrim-Soivio esitteli Arviointiklubin webinaarissa 21.10.2019 monipuolista arviointia ja sen yhtenä osana itse- ja vertaisarviointia.

Arviointiklubista puhtia luokanopen työhön

Luokanopettajat Minna Nordström ja Jaana Perkinen osallistuivat syksyllä 2018 Arviointiklubin koulutuskokonaisuuteen. Koulutukseen kuuluu arviointiin liittyvän kehittämiskokeilun suunnittelu ja toteutus. Kokonaisuus on järjestetty yhteensä kolme kertaa. Syksyllä 2018 järjestettiin ensimmäinen Arviointiklubin koulutuskokonaisuus.