Henkilöstö

Hallinto | Kehitys- ja hanketoiminta | Opetus, ohjaus ja koulutus | Ruokala ja asuntola | Ohjelmistokehitys ja infra | Sisällöt, media ja markkinointi

Hallinto

Teresa Gestranius

Toimistosihteeri
Lähetä salattu viesti

Hallinnolliset asiat, tilastot, opinto- ja opiskelija-asiat

Kari A. Hintikka

Kehityspäällikkö
Tulevaisuuden kehityssuuntien ennakointi, tunnistaminen, soveltaminen ja pilotointi yhdessä verkostojen kanssa. Käytettävyyssuunnittelu.

Harri Jokinen

Johtaja, rehtori
Lähetä salattu viesti

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian talous, toiminta ja kehittäminen

Riitta Kesonen

Opintoasiainvastaava
Lähetä salattu viesti

Opinto- ja opiskelija-asiat

Pirjo Kotro

Henkilöstöpalvelusihteeri
Lähetä salattu viesti

Henkilöstöasiat

Elina Rahikainen

Taloussihteeri
Lähetä salattu viesti

Taloushallinnon tehtävät

Miia Sivén

Otavian lukiokoulutuksen rehtori

Kehitys- ja hanketoiminta

Adam Bellgrau

Mediatuottaja
Monimediaisten materiaalien tuotannot OKO! -hankkeessa.

Harriet Friman

Koulutussuunnittelija
MARTA-hankkeen romaniväestön koulutussuunnittelu ja koulutusten toteutus.

Anni Hänninen

Erityissuunnittelija (psykologi)
HOT-hanke, erityisasiantuntija (kasvatus- ja oppimispsykologia)

Kari A. Hintikka

Kehityspäällikkö
Tulevaisuuden kehityssuuntien ennakointi, tunnistaminen, soveltaminen ja pilotointi yhdessä verkostojen kanssa. Käytettävyyssuunnittelu.

Laura Lappi

Erityissuunnittelija (laaja-alainen erityisopettaja)
HOT- hanke, erityissuunittelija (laaja-alainen erityisopettaja)

Jenni Linturi

Koulutussuunnittelija
Hankesuunnittelu, hanketyöskentely sekä tiedottaminen ja viestintä.

Jani Loikkanen

Verkkopedagogi
Perusopetuksen verkkopedagoginen kehittäminen, Etelä-Savon Koulutus palveluna -hanke (KOPA)

Aki Luostarinen

Kehityspäällikkö
Lähetä salattu viesti

Koulutuksen ja oppimisen kehittäminen, hankekoordinointi, opettajien henkilöstökoulutus, kehittämishankkeet, Suunta-tiimin tiiminvetäjä.

Iida-Maria Peltomaa

Verkkopedagogi
Hankekoordinointi, kehittämishankkeet ja henkilöstökoulutukset. Toimivapaalla 31.5.2022 saakka.

Anne Rongas

Kehityspäällikkö
Lähetä salattu viesti

Hankekoordinointi ja kehitystyö sekä opetusalan innovaatioiden ja nykyisten toimintojen edistäminen.

Jukka Tikkanen

Koulutussuunnittelija
Oppimisen tulevaisuus ja osaamisten arviointi, ekososiaalisen sivistyksen kehittämistyö

Opetus, ohjaus ja koulutus

Mika Aarnio

Opettaja
Lähetä salattu viesti

Opetan suomea toisena kielenä ja matematiikkaa monikulttuurisilla peruskoululinjoilla.

Annika Auronen

Verkko-ohjaaja
Lähetä salattu viesti

Verkko-ohjaus (Nettilukio)

Heli Auvinen

Koulutussihteeri
Lähetä salattu viesti

Vapaan sivistystyön kurssien suunnittelu ja toteutus

Juha Hannikainen

Opettaja
Biologia, maantieto, terveystieto

Mari Hietala

Verkko-ohjaaja
Lähetä salattu viesti

Verkko-ohjaus (Nettilukio), uskonnon opetus Nettilukiossa ja -peruskoulussa

Elise Hokkanen

Verkko-ohjaaja
Lähetä salattu viesti

Hakuvaiheen ohjaus, verkko-ohjaus (Nettiperuskoulu)

Sari Jaaranen

Linjanvetäjä
Lähetä salattu viesti

Nettilukion aineopiskelulinjan linjanvetäjä, verkko-ohjaus (Nettilukio)

Enni Karjalainen

Verkko-ohjaaja
Lähetä salattu viesti

Verkko-ohjaus (Nettilukio)

Natalia Kelkka

Opettaja
Lähetä salattu viesti

Perusopetuksen alkuvaiheen linjanvetäjän tehtävät ja opintojen ohjaus. Opetan lisäksi suomea toisena kielenä ja Nettilukiossa venäjän kieltä.

Heikki Koponen

Opettaja
Biologian ja maantieteen opettaja, pelipedagogiikan kehittäminen, kehityshankkeet ja koordinointi.

Saara Kotkaranta

Verkko-ohjaaja
Lähetä salattu viesti

Verkko-ohjaus (Nettilukio ja Nettiperuskoulu), matemaattisten aineiden opetus Nettilukiossa ja -peruskoulussa

Maria Kulmala

Verkko-ohjaaja
Lähetä salattu viesti

Verkko-ohjaus (Nettilukio)

Eeva Lehikoinen

Verkko-ohjaaja
Lähetä salattu viesti

Hakuvaiheen ohjaus (Nettilukio)

Terhi Linnansaari-Rajalin

Verkko-ohjaaja
Lähetä salattu viesti

Hakuvaiheen ohjaus, verkko-ohjaus (Nettilukio)

Ville Mäkelä

Opettaja
Lähetä salattu viesti

Opetan matematiikkaa ja olen linjanvetäjä aikuisten perusopetuksessa.

Annukka Manninen

Verkko-ohjaaja
Lähetä salattu viesti

Nettiperuskoulun linjanvetäjä, ohjaustiimin vetäjä, verkko-ohjaus (Nettiperuskoulu, Nettilukio)

Johanna Mattila

Verkko-opettaja
Lähetä salattu viesti

Biologian, maantiedon ja terveystiedon opettaja (Nettilukio, Nettiperuskoulu), verkko-ohjaus (Nettilukio)

Virve Mörsky

Verkko-ohjaaja
Lähetä salattu viesti

Verkko-ohjaus (Nettilukio)

Tiina Ovaskainen

Verkko-ohjaaja
Lähetä salattu viesti

Ohjaustiimin vetäjä, verkko-ohjaus (Nettilukio)

Ulla Pakkanen

Opettaja
Lähetä salattu viesti

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja opintojen ohjaus

Natalia Papunen

Opettaja
Lähetä salattu viesti

Opetan suomea toisena kielenä. Olen aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen koulutuksen linjanvetäjä.

Vesa Partanen

Opettaja
Opetan fysiikkaa ja matematiikkaa.

Merja Pennanen

Verkko-ohjaaja
Lähetä salattu viesti

Verkko-ohjaus (Nettilukio)

Hilla Pesonen

verkko-ohjaaja
Lähetä salattu viesti

Verkko-ohjaus (Nettilukio)

Tiina Rantalankila

Erityisopettaja
Lähetä salattu viesti

Aikuislukion erityisopettaja

Mari Salmela

Verkko-ohjaaja
Lähetä salattu viesti

Verkko-ohjaus (Nettilukio)

Tuija Salminen

Verkko-opettaja
Ruotsin kielen opettaja, kehittämishankkeeet

Jari Sarja

Verkkopedagogi
Tietotekniikkakurssien tekeminen ja arviointi.

Silva Suomala

verkko-ohjaaja
Lähetä salattu viesti

Verkko-ohjaus (Nettilukio)

Anna-Maria Suora

Opettaja
Lähetä salattu viesti

Opetan englantia ja olen aikuisten perusopetuksen päättövaiheen koulutuksen (monikulttuurinen peruskoululinja) linjanvetäjä.

Enrique Tessieri

Opetus- ja ohjauskoordinaattori
Lähetä salattu viesti

Edistän ja vahvistan moninaisuutta Otavan Opistolla.

Mira Tuononen

Verkko-ohjaaja
Lähetä salattu viesti

Verkko-ohjaus (Nettiperuskoulu)

Riikka Turpeinen

Linjanvetäjä
Lähetä salattu viesti

Verkko-ohjaus (Nettilukio), ylioppilaskirjoituksten vastuuhenkilö

Minna Vähämäki

Opettaja, Suunnittelija
Opettaja, suunnittelija, Vapaan sivistystyön tiiminvetäjä. Vapaan sivistystyön pitkien linjojen suunnittelu ja koordinointi, kurssisuunnittelu ja kokonaisuudet.

Tarja Varpanen

Verkko-opettaja
Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä

Saana Wolff

Verkko-ohjaaja
Lähetä salattu viesti

Verkko-ohjaus (Nettilukio)

Lauri Ylä-Jussila

Opettaja
Lähetä salattu viesti

Historian ja yhteiskuntaopin opetus maahanmuuttajakoulutuksessa sekä aikuislukion linjanvetäjän tehtävät.

Rosa Ylimaula

verkko-ohjaaja
Lähetä salattu viesti

Verkko-ohjaus (Nettilukio)

Erityisopettaja

Tiina Rantalankila

Erityisopettaja
Lähetä salattu viesti

Aikuislukion erityisopettaja

Ruokala ja asuntola

Anitta Kämppi

Ruokapalveluesimies
Internaattitiimin tiiminvetäjä

Anneli Lahtinen

Suurtalouskokki

Paula Laurovuori

Siivooja

Eetu Lehtinen

Yhteisöohjaaja / Asuntolahoitaja

Pirjo Pekurinen

Toimitilahuoltaja

Päivi Ruhanen

Suurtalouskokki

Eija Snellman

Suurtalouskokki

Ohjelmistokehitys ja infra

Felishia Gonzalez

Ohjelmoija

Jouni Karnasaari

IT-suunnittelija
Lähetä salattu viesti

Infratiimin vetäjä, IT-tuen suunnittelu ja koordinointi, hankinnoista vastaaminen ja kestävän kehityksen koordinointityö

Pasi Kukkonen

Ohjelmistosuunnittelija

Juha Kyllönen

Atk-suunnittelija
Palvelimet

Petja Laitila

Ohjelmistosuunnittelija
Ohjelmistotestaus ja palvelinten ylläpito

Jari Lankinen

Www-suunnittelija
Ratkaisutiimin vetäjä, käyttölittymä- ja käyttökokemussuunnittelu

Saara Lepistö

Ohjelmistosuunnittelija

Samuel Marie-Louise

IT-asiantuntija
Lähetä salattu viesti

Tietoverkon palvelujen suunnittelu, kehitys, ylläpito

Antti Ukkonen

Www-suunnittelija

Antti Viljakainen

Ohjelmistosuunnittelija

Sisällöt, media ja markkinointi

Robert Blomerus

Graafinen suunnittelija
Toimivapaalla 1.11.2021 - 29.4.2022.

Jarkko Hakanen

Www-suunnittelija
Verkkosivut ja verkkomainonta

Saila Karjalainen

Sisältötoimittaja

Nina Kurki

Sisältökoordinaattori
Sisältötiimin tiiminvetäjä, verkkokurssituotantojen koordinointi, Muikku-oppimisympäristön ja Pyramus-oppilaitoshallintajärjestelmän product owner

Varpu Mitikka

Sisältötoimittaja

Vesa Nessling

Markkinointisuunnittelija

Mikko Tarmia

Mediatuottaja
Verkkokurssien tuottaminen ja mediatekniikka