Henkilöstö

Hallinto | Kehitys- hanke- ja tutkimustoiminta | Opetus, ohjaus ja koulutus | Ruokala ja asuntola | Ohjelmistokehitys ja infra | Sisällöt, media ja markkinointi

Hallinto

Teresa Gestranius

Toimistosihteeri
Lähetä salattu viesti

Hallinnolliset asiat, tilastot, opinto- ja opiskelija-asiat

Kari A. Hintikka

Kehityspäällikkö
Tulevaisuuden kehityssuuntien ennakointi, tunnistaminen, soveltaminen ja pilotointi yhdessä verkostojen kanssa. Käytettävyyssuunnittelu.

Harri Jokinen

Johtaja, rehtori
Lähetä salattu viesti

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian talous, toiminta ja kehittäminen

Riitta Kesonen

Opintoasiainvastaava
Lähetä salattu viesti

Opinto- ja opiskelija-asiat

Jari Kinnula

Lukiokoulutuksen rehtori
Lähetä salattu viesti

Otavian verkko-koulutukseen ja kehittämistoimintaan liittyvien kokonaisuuksien kehittäminen ja koordinointi

Pirjo Kotro

Henkilöstöpalvelusihteeri
Lähetä salattu viesti

Henkilöstöasiat

Elina Rahikainen

Taloussihteeri
Lähetä salattu viesti

Taloushallinnon tehtävät

Kehitys- hanke- ja tutkimustoiminta

Adam Bellgrau

Mediatuottaja
Monimediaisten materiaalien tuotannot OKO! -hankkeessa.

Kari A. Hintikka

Kehityspäällikkö
Tulevaisuuden kehityssuuntien ennakointi, tunnistaminen, soveltaminen ja pilotointi yhdessä verkostojen kanssa. Käytettävyyssuunnittelu.

Laura Kekkonen

Hankekoordinaattori
Asiakkaiden osaamisen alkukartoitus, ohjaustyö ja palvelun kehittäminen KATE-hankkeessa.

Brigitta Létai

Hanketyöntekijä
Asiakashaastattelut, alkukartoitus, ohjaustyö ja neuvonta KATE-hankkeessa.

Jenni Linturi

Koulutussuunnittelija
Hankesuunnittelu, hanketyöskentely sekä tiedottaminen ja viestintä.

Aki Luostarinen

Kehityspäällikkö
Lähetä salattu viesti

Koulutuksen ja oppimisen kehittäminen, hankekoordinointi, opettajien henkilöstökoulutus, kehittämishankkeet, Suunta-tiimin tiiminvetäjä.

Iida-Maria Peltomaa

Verkkopedagogi
Hankekoordinointi, kehittämishankkeet ja henkilöstökoulutukset.

Fulvio Rizzo

Projektipäällikkö
KATE-hankkeen koordinointi ja hallinnointi, sulautuvan palvelumallin kehittämistyö.

Anne Rongas

Kehityspäällikkö
Lähetä salattu viesti

Hankekoordinointi ja kehitystyö sekä opetusalan innovaatioiden ja nykyisten toimintojen edistäminen.

Jukka Tikkanen

Koulutussuunnittelija
Oppimisen tulevaisuus ja osaamisten arviointi, ekososiaalisen sivistyksen kehittämistyö

Opetus, ohjaus ja koulutus

Mika Aarnio

Opettaja
Lähetä salattu viesti

Opetan suomea toisena kielenä ja matematiikkaa monikulttuurisilla peruskoululinjoilla.

Annika Auronen

Verkko-ohjaaja
Lähetä salattu viesti

Verkko-ohjaus (Nettilukio)

Heli Auvinen

Koulutussihteeri
Lähetä salattu viesti

Vapaan sivistystyön kurssien suunnittelu ja toteutus

Johanna Branchicella

Opettaja
Opetan englantia ja suomea toisena kielenä.

Mari Hietala

Verkko-ohjaaja
Lähetä salattu viesti

Verkko-ohjaus (Nettilukio), uskonnon opetus Nettilukiossa ja -peruskoulussa

Elise Hokkanen

Verkko-ohjaaja
Lähetä salattu viesti

Hakuvaiheen ohjaus, verkko-ohjaus (Nettiperuskoulu)

Hanna Immonen

Opettaja
Lääkislinjan biologian ja kemian opetus sekä Lääkislinjan linjanvetäjä.

Sari Jaaranen

Linjanvetäjä
Lähetä salattu viesti

Nettilukion aineopiskelulinjan linjanvetäjä, verkko-ohjaus (Nettilukio)

Enni Karjalainen

Verkko-ohjaaja
Lähetä salattu viesti

Verkko-ohjaus (Nettilukio)

Natalia Kelkka

Opettaja
Lähetä salattu viesti

Perusopetuksen alkuvaiheen linjanvetäjän tehtävät ja opintojen ohjaus. Opetan lisäksi suomea toisena kielenä ja Nettilukiossa venäjän kieltä.

Heikki Koponen

Opettaja
Biologian ja maantieteen opettaja, pelipedagogiikan kehittäminen, kehityshankkeet ja koordinointi.

Saara Kotkaranta

Verkko-ohjaaja
Lähetä salattu viesti

Verkko-ohjaus (Nettilukio ja Nettiperuskoulu), matemaattisten aineiden opetus Nettilukiossa ja -peruskoulussa

Maria Kulmala

Verkko-ohjaaja
Lähetä salattu viesti

Verkko-ohjaus (Nettilukio)

Eeva Lehikoinen

Verkko-ohjaaja
Hakuvaiheen ohjaus (Nettilukio). Toimivapaalla 21.2.2020-2.1.2021.

Tiina Liimatainen

Verkko-ohjaaja
Lähetä salattu viesti

Ohjaustiimin vetäjä, verkko-ohjaus (Nettilukio)

Terhi Linnansaari-Rajalin

Verkko-ohjaaja
Lähetä salattu viesti

Hakuvaiheen ohjaus, verkko-ohjaus (Nettilukio)

Ville Mäkelä

Opettaja
Lähetä salattu viesti

Opetan matematiikkaa ja olen linjanvetäjä aikuisten perusopetuksessa.

Annukka Manninen

Verkko-ohjaaja
Lähetä salattu viesti

Nettiperuskoulun linjanvetäjä, ohjaustiimin vetäjä, verkko-ohjaus (Nettiperuskoulu, Nettilukio)

Merja Manninen

Verkko-ohjaaja
Lähetä salattu viesti

Verkko-ohjaus (Nettilukio, Nettiperuskoulu)

Johanna Mattila

Verkko-opettaja
Lähetä salattu viesti

Biologian, maantiedon ja terveystiedon opettaja (Nettilukio, Nettiperuskoulu), verkko-ohjaus (Nettilukio)

Virve Mörsky

Verkko-ohjaaja
Lähetä salattu viesti

Verkko-ohjaus (Nettilukio)

Ulla Pakkanen

Opettaja
Lähetä salattu viesti

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja opintojen ohjaus

Natalia Papunen

Opettaja
Lähetä salattu viesti

Opetan suomea toisena kielenä. Olen aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen koulutuksen linjanvetäjä.

Vesa Partanen

Opettaja
Opetan fysiikkaa ja matematiikkaa.

Eveliina Pöysti

Verkko-ohjaaja
Verkko-ohjaus (Nettilukio), hanketyö

Mari Salmela

Verkko-ohjaaja
Lähetä salattu viesti

Verkko-ohjaus (Nettilukio)

Tuija Salminen

Verkko-opettaja
Ruotsin kielen opettaja, kehittämishankkeeet

Jari Sarja

Verkkopedagogi
Tietotekniikkakurssien tekeminen ja arviointi.

Miia Sivén

Verkkokoulutuspäällikkö
Lähetä salattu viesti

Otavian verkkokoulutuksista vastaavan tiimin vetäjä.

Kirsi Sojakka

Opettaja
Opetan luonnontieteellisiä aineita kuten ympäristöoppia ja kemiaa pääsääntöisesti kontaktiopetuksena.

Silva Suomala

verkko-ohjaaja
Lähetä salattu viesti

Verkko-ohjaus (Nettilukio)

Anna-Maria Suora

Opettaja
Lähetä salattu viesti

Opetan englantia ja olen aikuisten perusopetuksen päättövaiheen koulutuksen (monikulttuurinen peruskoululinja) linjanvetäjä.

Enrique Tessieri

Opetus- ja ohjauskoordinaattori
Lähetä salattu viesti

Edistän ja vahvistan moninaisuutta Otavan Opistolla.

Riikka Turpeinen

Linjanvetäjä
Lähetä salattu viesti

Verkko-ohjaus (Nettilukio), ylioppilaskirjoituksten vastuuhenkilö

Minna Vähämäki

Opettaja, Suunnittelija
Opettaja, suunnittelija, Vapaan sivistystyön tiiminvetäjä. Vapaan sivistystyön pitkien linjojen suunnittelu ja koordinointi, kurssisuunnittelu ja kokonaisuudet.

Tarja Varpanen

Verkko-opettaja
Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä

Saana Wolff

Verkko-ohjaaja
Lähetä salattu viesti

Verkko-ohjaus (Nettilukio)

Lauri Ylä-Jussila

Opettaja
Lähetä salattu viesti

Historian ja yhteiskuntaopin opetus maahanmuuttajakoulutuksessa sekä aikuislukion linjanvetäjän tehtävät.

Ruokala ja asuntola

Anneli Lahtinen

Suurtalouskokki

Paula Laurovuori

Siivooja

Eetu Lehtinen

Yhteisöohjaaja / Asuntolahoitaja

Pirjo Pekurinen

Toimitilahuoltaja

Päivi Ruhanen

Suurtalouskokki

Eija Snellman

Suurtalouskokki

Anitta Uimonen

Ruokapalveluesimies
Internaattitiimin tiiminvetäjä

Ohjelmistokehitys ja infra

Felishia Gonzalez

Ohjelmoija

Jouni Karnasaari

IT-suunnittelija
Lähetä salattu viesti

Infratiimin vetäjä, IT-tuen suunnittelu ja koordinointi, hankinnoista vastaaminen ja kestävän kehityksen koordinointityö

Juuso Kilpi

Atk-tukihenkilö
Henkilökunnan työasemien tuki. Työvapaa 1.10.2020-31.9.2021

Pasi Kukkonen

Ohjelmistosuunnittelija

Juha Kyllönen

Atk-suunnittelija
Palvelimet

Petja Laitila

Ohjelmistosuunnittelija
Ohjelmistotestaus ja palvelinten ylläpito

Jari Lankinen

Www-suunnittelija
Ratkaisutiimin vetäjä, käyttölittymä- ja käyttökokemussuunnittelu

Saara Lepistö

Ohjelmistosuunnittelija

Samuel Marie-Louise

IT-asiantuntija
Lähetä salattu viesti

Tietoverkon palvelujen suunnittelu, kehitys, ylläpito

Antti Ukkonen

Www-suunnittelija

Antti Viljakainen

Ohjelmistosuunnittelija

Sisällöt, media ja markkinointi

Robert Blomerus

Graafinen suunnittelija

Jarkko Hakanen

Www-suunnittelija
Verkkosivut ja verkkomainonta

Saila Karjalainen

Sisältötoimittaja
Verkkokurssien ja muiden oppimateriaalien tuottaminen

Nina Kurki

Sisältökoordinaattori
Sisältötiimin tiiminvetäjä, verkkokurssituotantojen koordinointi, Muikku-oppimisympäristön ja Pyramus-oppilaitoshallintajärjestelmän product owner

Varpu Mitikka

Sisältötoimittaja

Mikko Tarmia

Mediatuottaja
Verkkokurssien tuottaminen ja mediatekniikka