Liikelaitos Otavia

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia 

Otavia on Mikkelin kaupungin liikelaitos, jossa voi suorittaa aikuisten lukiokoulutuksen, aikuisten perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opintoja. Otavian erityisosaamista ovat etäopetus ja verkkopedagogiikka, monikulttuuristen ryhmien opetus sekä vapaan sivistystyön koulutukset. Otavia tarjoaa koulutusta ja koulutuksen kehittämiseen liittyviä palveluita alueellisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti.

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtaja on Harri Jokinen.

Nettilukio

Otavia järjestää tutkintotavoitteista lukiokoulutusta etäopintoina aikuisille Nettilukiossa. Lisäksi Nettilukiossa on mahdollista suorittaa yksittäisiä lukiokursseja aineopintoina.

Nettiperuskoulu

Nettiperuskoulussa tarjotaan aikuisten perusopetusta etäopintoina. Yksittäisiä perusopetuksen verkkokursseja voi opiskella myös aineopintoina.

Aikuisten perusopetus Otavan Opistossa

Aikuisten perusopetusta järjestetään lähiopintoina monikulttuurisille opiskelijaryhmille. Opetusta on sekä Otavan Opiston kampuksella että Mikkelin keskustan toimipisteessä. Tarjolla on aikuisten perusopetuksen lukutaitovaiheen, alkuvaiheen ja päättövaiheen opetusta opiskelijoiden lähtötason mukaan.

Vapaan sivistystyön koulutukset

Otavan Opiston perinteikäs kansanopisto Mikkelin Otavassa järjestää vapaan sivistystyön koulutuksia, joita ovat lyhytkurssit, pitkät kansanopistolinjat sekä valtionavun ulkopuoliset koulutukset.