Kysymyksiä ja vastauksia

K: Mitä eroa on striimauksella ja videoneuvottelulla ja kumpi minun pitäsi valita?

V: Joissain tapauksissa striimauksen eli suoratoiston ja perinteisen videoneuvottelun välinen ero hämärtyy.

Striimaus eli suoratoisto on parhaimmillaan tapauksissa, jotka ovat lähempänä TV-lähetystä kuin esimerkiksi oppituntia. TV-lähetyksessä ei tarvita käytännössä lainkaan vuorovaikutusta yleisön kanssa, kun taas oppitunnin oleellinen osa on vuorovaikutus opettajan ja opiskelijoiden välillä.

Käyttämämme striimausalustat, esimerkiksi Youtube, sisältävät kyllä tekstipohjaisen keskustelumahdollisuuden, mutta kaksisuuntaista puhemahdollisuutta ne eivät tarjoa. Esimerkiksi luentojen osalta tämä harvemmin on ongelma, mutta tavanomaisten oppituntien kannalta striimaus ei ole paras mahdollinen ratkaisu.

Oppituntien verkkoon vieminen onnistu helpoimmin videoneuvottelualustoilla, kuten esimerkisi Microsoft Teams, Zoom tai Google Meet. Näiden käyttöön yleensä löytyy edellytykset asiakkaalta itseltäänkin, etkä välttämättä tarvitse Otavia StreamTeamin palvelua. Toki avustamme tarvittaessa tapauskohtaisesti, mm. silloin kun haluat paikalle teknisen tuen ja ”chat-isännän” tapahtumaasi, eikä sellaista palvelua löydy omasta organisaatiosta.

Videoneuvottelualustojen huonona puolena ovat niiden melko huonot mukauttamismahdollisuudet ulkoasun suhteen. Näkymä on useimmiten sama tuttu kuin työpaikkojen kokouksissa, eikä siihen juuri voi vaikuttaa.

Striimauksessa näkymä kootaan juuri halutunlaiseksi erillisen ohjelmiston avulla, ja usein näkymä koostuu useamman kameran kuvasta ja muusta grafiikasta. Kuvaan voidaan yhdistää esimerkiksi esittäjän koneen Powerpoint-näkymä, lähikuva esiintyjästä, yleisnäkymä luentosalista jne. Eri näkymien välillä voidaan vaihdella, jolloin osallistujien mielenkiinto säilyy ja kuvalla voidaan korostaa haluttuja yksityiskohtia.

K: Olen järjestämässä oppilaitokseni kevätjuhlaa, jossa soitetaan kaupallista musiikkia. Oppilaitoksemme Teosto- ja Gramex-luvat ovat kunnossa. Voiko tapahtuman striimata?

V: Valitettavasti yllämainitut tekijänoikeusluvat eivät kata verkkojakelua. Tekijänoikeuden alaisen aineiston, niin musiikin ja muun äänen, videomateriaalian ja valokuvien ja muun grafiikan käytöstä on aina sovittava tekijänoikeuksista vastaavan tahon kanssa tapauskohtaisesti. Varmin ja helpoin tapa välttyä tekijänoikeuskorvauksilta on käyttää tekijänoikeusvapaata materiaalia.

K: Kuinka pitkiä striimauslähetykset voivat olla?

V: Lähetysten keston ylärajaa ei periaatteessa ole. Pisimmät katkeamattomat suoratoistomme ovat kestäneet yli kahdeksantoista tuntia.

K: Kuinka monta osanottajaa striimiin voi osallistua?

V: Käytettäessä alustana Youtubea ei ylärajaa käytännössä ole.

K: Voivatko striimilähetykseen osallistuva yleisö kysyä kysymyksiä ääneen esimerkiksi luennoitsijalta?

V: Striimauksessa eli suoratoistossa yleisö pääsee lähtökohtaisesti osallistumaan ainoastaan mahdollisen tekstipohjaisen chatin kautta. Mikäli halutaan siirtää esimerkiksi oppitunti, joka sisältää paljon vuoropuhelua opettajan ja opiskelijoiden välillä verkkoon, kannattaa käyttää perinteistä videoneuvottelualustaa kuten esimerkiksi Microsoft Teamsia, Zoomia tai vaikkapa Google Meetiä.

K: Käytössämme on videoneuvottelualusta, jossa osallistujien enimmäismäärä on 200 henkilöä. Olemme järjestämässä webinaaria, johon arvion mukaan osallistuu yli 500 henkilöä. Kuinka toimimme?

V: Kannattaa selvittää, voiko palveluntarjoajanne korottaa osallistujamäärää esimerkiksi tapauskohtaisesti. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tapahtuman voi toteuttaa ns. hybriditoteutuksena, jossa esimerkiksi etäpuhujat osallistuvat videoneuvotteluohjelmiston kautta tilaisuuteen, ja jonka sisältö sitten striimataan suuremmalle yleisölle joka osallistuu katselemalla ja kuuntelemalla esimerkiksi Youtuben kautta.

Mm. tekemämme Mikkelin kaupunginvaltuuston striimaukset korona-aikana on toteutettu hybridiratkaisuna – valtuusto kokoustaa Microsoft Teamsissa ja Teams-näkymä siirretään edelleen Youtube-alustalle, jolloin Teams-kokousta ovat voineet seurata kaikki halukkaat. Tässä ratkaisussa meillä on ollut myös mahdollisuus lisätä Teams-näkymään aineistoa, kuten mm. kulloinkin käsiteltänä esityslistan kohdan näkyminen tekstiplanssina, mahdolliset tiedotteet tauoista jne.