Palvelukuvaus

Käytössämme on kolme korkeatasoista robottikameraa, joiden avulla voidaan rakentaa tapahtumaa varten erinomainen kamerakattavuus. Kameroita ohjataan etäohjauksella tai tarvittaessa ohjelmoituina, joten kuvaajat eivät häiritse itse tilaisuutta.

Tarpeen mukaan esiintyjille asetetaan huomaamattomat langattomat mikrofonit hyvälaatuisen äänen varmistamiseksi. Myös ns. ambient- eli tilaääntä voidaan haluttaessa liittää lähetykseen ja taltiointiin. Ääni voidaan useimmiten liittää tallenteeseen myös tilan omasta äänentoistojärjestelmästä. Yleisön voi haastaa mukaan vaikkapa käytössämme olevan Catch-box- heittomikrofonin avulla!

Tilaisuuden taltioinnista paikanpäällä vastaa “Live-leikkaaja”. Live-leikkauksessa leikkaaja vuorottelee eri kuvalähteiden näkymiä tilanteen mukaan. Normaalisti toinen kameroista varataan yleiskuvalle (yleisö tms.) ja toisella kuvataan esittäjää. Kolmantena kuvalähteenä toimii esittäjän kuvaesitys (esim. Powerpoint), joka kaapataan lähetykseen esityslaitteistosta. On mahdollista liittää kuvalähteeksi liittää myös kolmas kamera.