Ohjeita asiakkaalle


Ennen tapahtumaa

Tapahtumaa ennen on StreamTeamille hyvä varata tutustumismahdollisuus tapahtuman järjestämispaikkaan hyvissä ajoin, mieluummin viikkoa ennen tapahtumaa, jotta erikoistilanteissa toiminta olisi mahdollisimman sujuvaa ja asiakkaan tarpeet tulisivat huomioitua.

StreamTeamille on varattava vähintään kaksi tuntia aikaa ennen tapahtuman alkua tekniikan pystytykseen, otathan tämän huomioon tilajärjestelyissä. Mikäli mahdollista, tekniikan pystytykselle kannattaa varata aikaa jo tapahtumaa edeltävänä päivänä.

StreamTeamille on hyvä toimittaa tiloista vastaavien yhteystiedot (esim. vahtimestari, tukihenkilö, kokousavustaja tms.).

Jotta tilaisuuden etäosallistujat saavat mahdollisimman mukavan kokemuksen, kannattaa kiinnittää huomiota myös ns. planssiteksteihin joista selviää kulloinkin äänessä olevan nimi, mahdollinen titteli tai lyhyt tehtävänkuvaus, organisaatio tms.

Lähetykseen on mahdollista liittää mukaan grafiikkaa, siis mm. omat tai rahoittajien logot, mahdolliset taustakuvat jne. kannattaa toimittaa viimeistään viikoa ennen tapahtumaa.

StreamTeam pyrkii olemaan tilaisuudessa mahdollisimman huomaamaton, siksi tilajärjestelyissä on hyvä huomioida StreamTeamin työpisteen asemointi. Tyypillisesti esimerkiksi auditorioiden tai opetusluokkien takaosat ovat hyviä vaihtoehtoja, joissain tapauksissa käytettävissä voi olla erillinen tarkkaamotila joiden käytöstä kannattaa sopia etukäteen tiloista vastaavan tahon kanssa.

Tilaisuuden striimauksesta ja taltioinnista on hyvä tiedottaa osallistujille etukäteen.


Tapahtuman aikana

Tarvittaessa tarjoamme tapahtuman aikana apua esimerkiksi keskustelukanavien seuraamisessa ja kysymysten ja kommenttien nostamisesta lähiosallistujien näkyville.

Käytämme esiintyjien äänen tallentamisessa “rintapielimikrofoneja”, on hyvä kertoa tästä esiintyjille etukäteen jotta he osaavat varata hetkisen aikaa mikrofonin kiinnitykselle ennen esitystään.


Tapahtuman jälkeen

Koska välineistön purkaminen vie aikaa, kannattaa mahdollisuuksien mukaan varmistaa, että seuraava tapahtuma ei ala aivan heti perään.

Mikäli tilaisuuden tallenne halutaan säilyttää, on mahdollista muokata sitä jälkikäsittelyssä. Jälkikäsittely maksaa 90€/h (sis.alv 24%), ja siitä sovitaan aina erikseen etukäteen.