Koulutusportti – Etelä-Savon pito- ja vetovoiman vahvistaminen koulutusmaakuntana

Koulutusportti-hankkeessa kehitetään Etelä-Savon koulutuksen vetovoimaisuutta palvelumuotoilua ja digitaalisuutta hyödyntäen. Kehittämistyötä tehdään yhteiskehittämisen menetelmillä Etelä-Savon koulutustoimijoita, opiskelijoita sekä muita sidosryhmiä osallistaen. 

Konkreettisena toimenpiteenä hankkeessa kehitetään Etelä-Savon oppilaitosten yhteistä viestintäalustaa Savostamoa. Savostamossa Otavia on panostanut erityisesti Tutkaile tulevaa -koulutuspolkujen sisältöihin. 

Koulutuspolkujen ideana on osaamisperusteisuus ja kiinnostus, minkä pohjalta pyritään kuvaamaan oppiaste- ja oppialaitosrajat ylittäviä polkuja.

ESR-rahoitteisessä hankkeessa on yhdeksän toisen asteen ja korkeakouluasteen osatoteuttajaa sekä useita muita yhteistyötahoja. Hanke on käynnissä vuoden 2022 loppuun. Hanketta koordinoi XAMK.

Lisätietoja:
Tuija Salminen
tuija.salminen(at)otavia.fi
044 7943544