Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometri

Otavia on mukana barometrityössä, jossa tutkitaan mahdollisia tulevaisuuksia aikavälillä, jossa oppimisen ideat, muodot ja instituutiot tulevat oletettavasti perusteellisesti muuttumaan. Aineistosampona on 2009 käynnistetty Opetushallituksen laadullinen tulevaisuusbarometri, jota vuosittain päivitetään.

Lue lisää OT2030-työstä: https://metodix.fi/2016/12/31/oppimisen-tulevaisuus-2030/